Sprzedaż mieszana - zwolniona i opodatkowana

W sytuacji gdy klient prowadzi sprzedaż mieszaną tzn. opodatkowaną i zwolnioną szef biura lub opiekun klienta może zdefiniować odpowiednio ustawienia jego konta, aby poprawnie móc rozliczyć prowadzoną przez klienta działalność. Co więcej, sprzedaż mieszana wiąże się również z koniecznością dokonywania rocznej korekty podatku VAT.

Sprzedaż mieszana w systemie

Jeśli przedsiębiorstwo prowadzi sprzedaż mieszaną należy oznaczyć w systemie proporcję sprzedaży opodatkowanej w stosunku do łącznej sprzedaży, czego należy dokonać pod zakładką: USTAWIENIA » PODATKI » PODATEK VAT wybierając opcję SPRZEDAŻ OPODATKOWANA I ZWOLNIONA.

Sprzedaż mieszana - ustawienie w systemie

Następnie należy wprowadzić odpowiednią proporcję VAT poprzez funkcję DODAJ PROPORCJĘ VAT. Istnieje możliwość wprowadzenia proporcji ręcznie, podając wartość procentową proporcji

 Sprzedaż mieszana - dodawanie proporcji VAT

lub automatyczne poprzez funkcję WYLICZ PROPORCJĘ. Jednak, aby ta funkcja była aktywna należy przez cały poprzedni rok podatkowy prowadzić księgowość w naszym systemie.

 Sprzedaż mieszana - wyliczenia VATSprzedaż mieszana - wprowadzanie proporcji

Po zapisaniu proporcje będą stosowane podczas księgowania wydatków związanych równocześnie ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną.

Zatem przy księgowaniu faktur kosztowych, które nie dotyczą zakupu towarów i materiałów w zakładce: WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT użytkownik musi określić rodzaj sprzedaży, jaki jest związany z danym wydatkiem.

Sprzedaż mieszana a korekta VAT

Deklaracja i rejestry VAT

Wydatki, które zostały wprowadzone do systemu oraz oznaczone jako związane ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną będą proporcjonalnie uwzględnione w rejestrze zakupu VAT oraz deklaracji VAT.

W rejestrze zakupu VAT wartości faktur związanych ze sprzedażą mieszaną będą uwzględnione w odpowiedniej kolumnie, a kwota netto i kwota VAT będą widoczne jako wartości już po odliczeniu odpowiednich proporcji. Analogicznie przy generowaniu deklaracji VAT będą ujęte kwoty podlegające odliczeniu VAT.

Roczna korekta VAT

Na zakończenie roku można przystąpić do wyliczenia rzeczywistych proporcji sprzedaży, które będą obowiązywać w roku następnym. W tym celu należy przejść do zakładki: USTAWIENIA » PODATKI » PODATEK VAT i wybrać opcję DODAJ PROPORCJĘ VAT. Po zapisaniu pojawi się komunikat o braku wpisu dotyczącego korekty proporcji VAT za ubiegły rok.

 Sprzedaż mieszana a korekta VAT

W celu ujęcia korekty proporcji VAT w rejestrze zakupu VAT należy zaznaczyć: TAK, WYGENERUJ WPIS Z KOREKTĄ VAT.

Sprzedaż mieszana w systemie

Po wybraniu tej opcji korekta VAT zostanie automatycznie uwzględniona w rejestrze zakupu VAT i będzie widoczna w zakładce: EWIDENCJE » REJESTR VAT ZAKUPÓW jako wpis ROCZNA KOREKTA PROPORCJI VAT, który będzie również ujęty w deklaracji VAT-7 lub VAT-7K za pierwszy okres rozliczeniowy nowego roku. System automatycznie wylicza różnice między wstępną a rzeczywistą proporcją od wydatków oraz zakupu środków trwałych związanych ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną.

 Sprzedaż mieszana - roczna korekta VAT

Klikając w rejestrze zakupu VAT w nazwę korekty VAT można uzyskać szczegółowe informacje związane z wpisem.

Przychód lub koszt podatkowy wynikający z rocznej korekty VAT powinien być wykazany w KPiR w kolumnie 13 - Pozostałe wydatki za pomocą dowodu wewnętrznego.

Dowody wewnętrzne związane z kosztami są ujmowany w systemie przez zakładkę WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » DOWÓD WEWNĘTRZNY. Natomiast dowody wewnętrzne związane z przychodami są wystawiane przez PRZYCHODY » INNE PRZYCHODY » DODAJ INNY PRZYCHÓD » POZOSTAŁE PRZYCHODY DW.

W przypadku, gdy dana firma została dodana do systemu w trakcie roku lub przeniesiona z innego programu to korektę roczną sprzedaży mieszanej należy wyliczyć poza systemem i wprowadzić ręcznie przez: EWIDENCJE » REJESTR VAT ZAKUPÓW » DODAJ WPIS » DODAJ KOREKTĘ PROPORCJI VAT. W oknie korekty proporcji VAT należy odznaczyć opcję AUTOMATYCZNE WYLICZENIE KOREKTY i wprowadzić ręcznie odpowiednie dane. Aby kwota korekty pojawiła się w KPiR także należy wprowadzić ją ręcznie za pomocą dowodu wewnętrznego przez zakładkę: WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » DOWÓD WEWNĘTRZNY

Sprzedaż mieszana - dodawanie korekty VAT

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Zapewniamy regularne aktualizacje systemu, które odpowiadają na potrzeby naszych klientów i są zgodne z obowiązującym stanem prawnym. Gwarantujemy bezpieczeństwo korzystania z serwisu, nad którym nieustannie czuwają eksperci z zakresu prawa.
Ewa Szpytko-Waszczyszyn Dyrektor Działu Prawnego Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Ewa Szpytko-Waszczyszyn