Środek trwały w budowie - ujęcie wydatków w ewidencjach

W sytuacji gdy składnik majątku jest dopiero w fazie budowy, jego wprowadzenie do środków trwałych firmy możliwe jest po zakończeniu budowy. W takim wypadku będzie on stanowił dla podatnika tzw. środek trwały w budowie. Na bieżąco z faktur można odliczać podatek VAT, w celu wprowadzenia środka po zakończeniu budowy należy przechowywać wszystkie faktury składające się na wartość środka trwałego.

Sposoby wyceny środków trwałych zostały omówione w artykule: Środek trwały w budowie - Ustalenie wartości początkowej

Środek trwały w budowie - księgowanie podatku VAT

Podatek VAT naliczony od wydatków poniesionych na środek trwały w budowie można odliczyć w miesiącu otrzymania faktury lub w jednym z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych. Fakturę należy zaksięgować bezpośrednio w rejestrze VAT zakupu poprzez zakładkę: EWIDENCJE » REJESTR VAT ZAKUPÓW » DODAJ WPIS.

Środek trwały w budowie

Po uzupełnieniu podstawowych danych należy przejść do zakładki ZAAWANSOWANE i zaznaczyć funkcję “Środek trwały”. Dzięki czemu system ujmie podatek VAT w odpowiedniej pozycji w JPK V7.

Środek trwały w budowie

Wprowadzenie środka trwałego po zakończeniu budowy do majątku firmy

Po zakończeniu inwestycji należy zsumować wartość wydatków składających się na wartość początkową środka trwałego i dodać środek trwały do ewidencji środków trwałych poprzez zakładkę: EWIDENCJE » ŚRODKI TRWAŁE » DODAJ ŚRODEK TRWAŁY.

Środek trwały w budowie - dodawanie środka trwałegoW oknie, które się pojawi uzupełniamy informacje dotyczące środka trwałego. Po uzupełnieniu Kategorii (KŚT) system automatycznie dopasuje Stawkę amortyzacji.

Generowanie dokumentu OT

Po dodaniu środka trwałego do ewidencji środków trwałych system automatycznie wygeneruje dokument OT, który należy wydrukować z zakładki EWIDENCJE » ŚRODKI TRWAŁE, gdzie należy kliknąć w nazwę środka trwałego i w pojawiającym się oknie przejść do zakładki DOKUMENTY MAJĄTKOWE. Pod wydruk trzeba podpiąć kopie dokumentów potwierdzających wartość początkową środka trwałego.

Środek trwały w budowie - drukuj dokumenty majątkowe

Środek trwały w budowie a amortyzacja

Do KPiR będą trafiały odpisy amortyzacyjne zgodnie z planem amortyzacji, który znajduje się w zakładce EWIDENCJE » ŚRODKI TRWAŁE. W celu wydrukowania amortyzacji należy z górnego paska menu wybrać opcję DRUKUJ » DRUKUJ PLAN AMORTYZACJI ŚT.

Środek trwały w budowie - drukuj plan amortyzacji

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Zapewniamy innowacyjność serwisu popartą wieloletnim doświadczeniem w branży księgowości i zarządzania biznesem. Cały czas monitorujemy zmiany oraz trendy zachodzące w sposobie prowadzenia i rozwijania firmy.
Beata Kostrzycka Dyrektor ds. Rozwoju Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Beata Kostrzycka