Usunięcie konta - jak przebiega w systemie?

Usunięcie konta klienta czy biura rachunkowego z systemu możliwe jest jedynie przez szefa biura rachunkowego. Jednakże, należy mieć na uwadze, że nie należy usuwać konta klienta w przypadku zakończenia z nim współpracy. W celu zakończenia współpracy wystarczy odpiąć konto klienta, o czym więcej w artykule: Zakończenie współpracy.

Usuwanie konta

W celu usunięcia konta biura rachunkowego z wFirma dla Biur Rachunkowych w pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy do konta nie jest podpięta firma klienta. Jeśli podpiętych jest więcej kont niezbędne będzie zastosowanie procedury zakończenia współpracy.

Natomiast w celu usunięcia konta klienta niezbędne jest odpięcie przypisanych mu użytkowników (pracowników biura) poprzez zakładkę USTAWIENIA » INNE » UŻYTKOWNICY, gdzie kolejno należy zaznaczyć pracownika i odpiąć go od konta poprzez funkcję ODEPNIJ.

usunięcie konta

Następnie należy przejść do zakładki USTAWIENIA i wybrać opcję USUŃ w oknie MOJA FIRMA. W polu które się pojawi, w celach autoryzacji operacji należy wprowadzić hasło do konta. Wówczas po wykonanej akcji na adres mailowy podany w ustawieniach konta zostanie wysłany e-mail informacyjny z linkiem potwierdzającym usunięcie konta.

Usunięcie konta z systemu

Po usunięciu konta wszystkie wprowadzone dane zostaną całkowicie usunięte, co oznacza brak otrzymywania jakichkolwiek powiadomień e-mailowych z serwisu

Po usunięciu konta, Web INnovative Software Sp. z o.o. zachowuje jedynie dane, które były używane dla celów rozliczeń podatkowych zakupu usług między Użytkownikiem a Spółką. Wymóg ten wynika wprost z przepisów prawa.

Czy mogę żądać usunięcia konta wysyłając e-mail?

Nie. Usunąć konto może tylko samodzielnie Użytkownik w sposób opisany powyżej. Samodzielne usunięcie konta przez użytkownika gwarantuje, że jest to jego świadoma i dobrowolna decyzja a dwuetapowy proces zapewnia procedurę bezpieczeństwa. Serwis wfirma.pl nie ma możliwości weryfikacji osoby, która pisze wiadomość e-mail i nie może podejmować działań usuwania konta w imieniu osoby piszącej wiadomość e-mail ze względów bezpieczeństwa jak i dbałości o jakość świadczonych usług.

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Stale wspieramy naszych klientów poprzez indywidualne podejście do każdej sprawy. Do tej pory udzieliliśmy ponad 40 000 porad z zakresu księgowości, podatków, kadr i prawa gospodarczego. Dostarczamy niezbędną wiedzę, która bezpośrednio przekłada się na efektywne zarządzanie firmą.
Angelika Borowska Dyrektor Biura Obsługi Klienta Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Angelika Borowska