Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów u czynnego podatnika VAT

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów u podatnika VAT

Aby zaksięgować fakturę zakupu towarów lub materiałów od kontrahentów z krajów należących do Unii Europejskiej należy przejść do zakładki WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT a następnie uzupełnić wymagane pola.

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów - dodawanie wydatku

Podczas wpisywania ręcznie danych kontrahenta należy zmienić pole "NIP" na "VAT UE". Następnie w zakładce IMPORT Z ZAGRANICY I INNE ZAAWANSOWANE można wybrać walutę faktury oraz należy zaznaczyć okienko WNT. Wartość w walucie z otrzymanej faktury należy wpisać w polu netto oraz wybrać krajową stawkę VAT (zwykle 23%).

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów - dodatkowe funkcje

Tak ujęta faktura zakupu po automatycznym przeliczeniu przez system na PLN trafi zarówno do Rejestru VAT zakupu i Rejestru VAT sprzedaży oraz w kwocie netto do KPIR w kolumnie 10 - Zakup towarów handlowych i materiałów.

Dodatkowo transakcja WNT zostanie wykazana w informacji VAT-UE.

Uwaga!
W sytuacji jeśli kontrahent potraktował nas jako osobę prywatną i wystawił fakturę z zagranicznym podatkiem VAT odpowiednim dla jego kraju. Wówczas w trakcie księgowania w polu WARTOŚĆ NETTO wpisać wartość brutto z faktury.

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów gdy data wystawienia faktury różni się od daty powstania obowiązku podatkowego

W przypadku gdy data wystawienia faktury zakupu dotyczącej WNT różni się od daty powstania obowiązku podatkowego fakturę należy zaksięgować bezpośrednimi wpisami w ewidencjach.

W celu ujęcia faktury w ewidencjach należy przejść do zakładki:

  • dla celów VAT: 
    • EWIDENCJE » REJESTR VAT SPRZEDAŻY » DODAJ WPIS. Uzupełniamy dane zgodnie z fakturą. W polu stawki ujmujemy samodzielnie przeliczoną na PLN wartość netto i podatek VAT (ze stawką VAT właściwą dla zakupionej usługi w Polsce). W zakładce ZAAWANSOWANE należy zaznaczyć “WNT“.

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów - rejestr sprzedaży

    • EWIDENCJE » REJESTR VAT ZAKUPÓW » DODAJ WPIS. Uzupełniamy dane zgodnie z fakturą. W polu stawki ujmujemy samodzielnie przeliczoną na PLN wartość netto i podatek VAT (ze stawką VAT właściwą dla zakupionej usługi w Polsce). W zakładce ZAAWANSOWANE należy zaznaczyć “WNT“.

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów - podgląd wpisu

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów - rejestr zakupów

  • dla celów PIT (KPiR): 
    • EWIDENCJE » KPiR » DODAJ WPIS. Uzupełniamy dane zgodnie z fakturą. W polu "Zak. tow. handl.i..." ujmujemy samodzielnie przeliczoną na PLN wartość netto.

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów - KPIR

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Zapewniamy regularne aktualizacje systemu, które odpowiadają na potrzeby naszych klientów i są zgodne z obowiązującym stanem prawnym. Gwarantujemy bezpieczeństwo korzystania z serwisu, nad którym nieustannie czuwają eksperci z zakresu prawa.
Ewa Szpytko-Waszczyszyn Dyrektor Działu Prawnego Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Ewa Szpytko-Waszczyszyn