Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów u podatnika zwolnionego z VAT

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów u podatnika zwolnionego z VAT

W sytuacji gdy wartość zakupu (WNT) nie przekroczyła limitu 50 000 zł w danym roku podatkowym lub w roku ubiegłym fakturę należy zaksięgować standardowym schematem: “Zakup towarów handlowych oraz materiałów podstawowych”, przy czym należy pamiętać aby nie została oznaczona funkcja WNT.

Uwaga!
Należy pamiętać, że w momencie zarejestrowania do VAT UE należy odpowiednio oznaczyć to w systemie, o czym więcej w artykule: Oznaczenie zarejestrowania do VAT-UE w systemie.

Natomiast w przypadku przekroczenia wyżej wspomnianego limitu lub jeśli nastąpiło dobrowolne zarejestrowanie do VAT UE i zadeklarowanie chęci wykazywania WNT wówczas księgowania należy dokonać schematem WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » WYDATEK.

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów - dodawanie wydatku

W oknie, które się pojawi należy uzupełnić dane zgodnie z fakturą od dostawcy. Podczas wpisywania ręcznie danych kontrahenta należy zmienić pole "NIP" na "VAT UE". Następnie w zakładce ZAAWANSOWANE należy wybrać walutę faktury oraz zaznaczyć okienko WNT. Wartość w walucie z otrzymanej faktury należy wpisać w polu Wartość netto oraz wybrać krajową stawkę VAT (zwykle 23%).

Uwaga!
W sytuacji jeśli kontrahent potraktował nas jako osobę prywatną i wystawił fakturę z zagranicznym podatkiem VAT odpowiednim dla jego kraju. Wówczas w trakcie księgowania w polu Wartość netto należy wpisać wartość brutto z faktury.

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów - NIP kontrahenta

Tak ujęta faktura zakupu po automatycznym przeliczeniu przez system na PLN trafi zarówno do Rejestru VAT transakcji zagranicznych oraz w kwocie netto do KPIR.

Ważne!
W celu ujęcia w kosztach zapłaconego podatku VAT wynikającego z deklaracji VAT-8 należy rozliczyć deklarację w systemie. W tym celu należy przejść do zakładki START » PODATKI » PODATEK VAT, zaznaczyć deklarację, którą chcemy rozliczyć oraz z górnego menu wybrać opcję ROZLICZ. Po zapisaniu rozliczenia zostanie automatycznie wygenerowany dowód wewnętrzny, który zostanie w dacie rozliczenia ujęty w kolumnie 13 KPiR - Pozostałe wydatki.

Dodatkowo transakcja WNT u podatnika zwolnionego z VAT zostanie wykazana w deklaracji rozliczeniowej VAT-8 oraz w informacji VAT UE.

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów gdy data wystawienia faktury różni się od daty powstania obowiązku podatkowego

W przypadku gdy data wystawienia faktury zakupu dotyczącej WNT różni się od daty powstania obowiązku podatkowego fakturę należy zaksięgować bezpośrednimi wpisami w ewidencjach.

W celu ujęcia faktury w ewidencjach należy przejść do zakładki:

  • dla celów VAT:
    • EWIDENCJE » REJESTR VAT (zagr.) » ZAKUPY ZAGRANICZNE » DODAJ WPIS. Uzupełniamy dane zgodnie z fakturą. W polu Wartość netto ujmujemy samodzielnie przeliczoną na PLN wartość netto i podatek VAT (ze stawką VAT właściwą dla zakupionej usługi w Polsce). W zakładce ZAAWANSOWANE należy zaznaczyć “WNT“.

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów - rejestr VAT

  • dla celów PIT (KPiR): 
    • EWIDENCJE » KPIR » DODAJ WPIS. Uzupełniamy dane zgodnie z fakturą. W polu "Zak. tow. handl.i..." ujmujemy samodzielnie przeliczoną na PLN wartość netto.

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów a KPiR

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Zapewniamy regularne aktualizacje systemu, które odpowiadają na potrzeby naszych klientów i są zgodne z obowiązującym stanem prawnym. Gwarantujemy bezpieczeństwo korzystania z serwisu, nad którym nieustannie czuwają eksperci z zakresu prawa.
Ewa Szpytko-Waszczyszyn Dyrektor Działu Prawnego Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Ewa Szpytko-Waszczyszyn