Zasiłek macierzyński osoby współpracującej

W okresie pobierania zasiłek macierzyński osoba współpracująca jest zwolniona z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - podlega obowiązkowo wyłącznie pod ubezpieczenie zdrowotne. Zasiłek macierzyński osoby współpracującej wymaga złożenia odpowiedni dokumentów.

Dokumenty niezbędne do otrzymania zasiłku macierzyńskiego

Aby otrzymać zasiłek macierzyński należy dostarczyć do oddziału ZUS :

  • druk Z-3b, który można wygenerować w zakładce START » ZUS » DRUKI Z-3b i Z-15A/B » DODAJ ZAŚWIADCZENIE.
  • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub jego kopie z potwierdzenim zgodności z oryginałem,
  • wniosek o zasiłek macierzyński ZAM (który należy sporządzić poza systemem).

Zasiłek macierzyński osoby współpracującej - deklaracje zgłoszeniowe

Jeżeli zasiłek macierzyński osoby współpracującej nie jest wyrównany do wysokości świadczenia rodzicielskiego, to jeżeli za osobę współpracującą opłacano dotychczas składki na ubezpieczenia społeczne, w dniu otrzymania zasiłku macierzyńskiego należy wygenerować  START » ZUS » DEKLARACJE ZGŁOSZENIOWE » DODAJ DEKLARACJĘ deklarację :

  • ZUS ZWUA od dnia przyznania jej prawa do zasiłku macierzyńskiego, jako kod przyczyny wyrejestrowania należy wybrać 600, a następnie
  • ZUS ZZA, z tym samym dniem, do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego.

W obu tych drukach, jako kod tytułu ubezpieczenia należy podać w tym przypadku 05 11. Deklaracje zgłoszeniowe ZUS ZWUA i ZUS ZZA należy przekazać do ZUS.Ważna jest kolejność przekazania deklaracji do ZUS - najpierw wyrejestrowanie (ZUS ZWUA), a następnie zgłoszenie do ubezpieczeń (ZUS ZZA). Deklaracje najlepiej wysłać bezpośrednio z systemu w zestawie, o czym można przeczytać w opracowaniu: Wysyłka zestawu deklaracji zgłoszeniowych ZUA, ZZA i ZWUA do ZUS

Zasiłek macierzyński osoby współpracującej

Zmiana schematu opłacania składek

Aby osoba współpracująca na deklaracji DRA miała wykazywana wyłącznie składkę zdrowotną należy USTAWIENIA » PODATKI » ZUS » OSOBA WSPÓŁPRACUJĄCA naciskając na okres współpracy i wybierając opcję MODYFIKUJ. Po pojawieniu się okna należy wprowadzić zakończenie okresu współpracy z schematem DUŻY ZUS - jako dzień zakończenia należy podać dzień poprzedzający dzień porodu.

Zasiłek macierzyński osoby współpracującej

Następnie należy dodać nowy okres współpracy ze schematem składek TYLKO ZDROWOTNE, który powinien obowiązywać od dnia przyznania prawa do zasiłku macierzyńskiego (czyli od dnia porodu) do upływu okresu, za który pobierany jest zasiłek.

Deklaracja DRA

Wygenerowana deklaracja DRA START » ZUS » DEKLARACJE ROZLICZENIOWE » DODAJ DEKLARACJĘ będzie zawierała wprowadzona zmiany. Zasiłku macierzyńskiego osoby współpracującej nie wykazuje się w deklaracji RSA.

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Stale wspieramy naszych klientów poprzez indywidualne podejście do każdej sprawy. Do tej pory udzieliliśmy ponad 40 000 porad z zakresu księgowości, podatków, kadr i prawa gospodarczego. Dostarczamy niezbędną wiedzę, która bezpośrednio przekłada się na efektywne zarządzanie firmą.
Angelika Borowska Dyrektor Biura Obsługi Klienta Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Angelika Borowska