Deklaracja VIU-D - jak wygenerować w systemie?

Rejestrując się do celów procedury VAT MOSS, podatnicy mają obowiązek składać deklaracje VIU-D w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po danym kwartale.

Możliwość wygenerowania w systemie deklaracji VIU-D zostanie odblokowana po zaznaczeniu w zakładce USTAWIENIA » PODATKI » PODATEK VAT opcji Podatnik VAT zarejestrowany w MOSS. Więcej o rejestracji do VAT MOSS w artykule: Zgłoszenie VIU-R

Deklaracja VIU-D - schemat generowania w systemie

Aby wygenerować deklarację VIU-D należy przejść do zakładki START » PODATKI » PODATEK VAT » DODAJ DEKLARACJĘ » DEKLARACJA VIU-D a następnie należy wybrać okres za który będzie składana deklaracja oraz cel złożenia.

Deklaracja VIU-D - dodaj deklarację

W kolejnym oknie, w zakładce ŚWIADCZENIE USŁUG pojawią się informacje o dokonanych transakcjach które uzupełnione są automatycznie przez system na podstawie wystawianych faktur sprzedaży objętych procedurą VAT MOSS. Istnieje również możliwość ręcznego dodania nowych wierszy.

Deklaracja VIU-D - świadczenie usług

W zakładce POZOSTAŁE INFORMACJE należy uzupełnić datę wypełnienia deklaracji VIU-D. W sytuacji gdy podatnik składa więcej niż jedną deklarację VAT za ten sam okres rozliczeniowy w różnych państwach UE należy dodatkowo uzupełnić początek i koniec okresu świadczenia usług.

Deklaracja VIU-D - pozostałe informacje

Wygenerowana deklaracja będzie widoczna w zakładce START » PODATKI » PODATEK VAT.

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Zapewniamy regularne aktualizacje systemu, które odpowiadają na potrzeby naszych klientów i są zgodne z obowiązującym stanem prawnym. Gwarantujemy bezpieczeństwo korzystania z serwisu, nad którym nieustannie czuwają eksperci z zakresu prawa.
Ewa Szpytko-Waszczyszyn Dyrektor Działu Prawnego Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Ewa Szpytko-Waszczyszyn