Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy dla pracownika

W związku z zakończeniem umowy o pracę z pracownikiem, pracodawca ma określone obowiązki. Jednym z nich jest rozliczenie urlopu wypoczynkowego pracownika. Jeśli pracownik do momentu zakończenia lub rozwiązania umowy nie wykorzysta całego przysługującego mu urlopu w naturze, to pracodawca zobowiązany jest wypłacić mu z tego tytułu ekwiwalent za urlop wypoczynkowy. W systemie wFirma dla biur rachunkowych ekwiwalent za urlop wyliczany jest automatycznie na podstawie danych płacowych. To znaczne ułatwienie dla kadrowej oraz duża oszczędność czasu! Zobacz w jak prosty sposób rozliczysz go na liście płac!

Wprowadzenie ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy

W celu dodania ekwiwalentu, w pierwszej kolejności należy dodać w systemie zakończenie umowy. Następnie przejść do zakładki KADRY » PRACOWNICY i wybrać danego pracownika (nacisnąć na imię i nazwisko). Otworzy się okno Szczegóły pracownika, w którym należy przejść do zakładki DODATKI I POTRĄCENIA » DODAJ » EKWIWALENT ZA URLOP.

Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy - jak dodać?

Dodatki i potrącenia - podstawowe informacje

Po otwarciu się okna w pierwszej zakładce PODSTAWOWE INFORMACJE większość parametrów do naliczenia świadczenia dla pracownika jest zaczytana z pozostałych miejsc z systemu, dzięki czemu cały proces uproszczony jest maksymalnie. Tu należy uzupełnić:

  • Nazwę składnika,
  • Okres obowiązywania dodatku - podać miesiąc, w którym ma zostać naliczony ekwiwalent (obowiązuje od …, obowiązuje do …) - tu powinien być podany miesiąc w którym stosunek pracy zostaje zakończony;

Te dane pobierane są z systemu:

  • Podstawa ekwiwalentu - ustalona zostanie w oparciu o dane płacowe dostępne w systemie;
  • Liczba godzin urlopu - pobrana jest z KADRY » PRACOWNICY » SZCZEGÓŁY PRACOWNIKA » CZAS PRACY » NIEOBECNOŚCI » DNI URLOPU WYPOCZYNKOWEGO DO WYKORZYSTANIA i stanowi liczbę godzin pozostałych do wykorzystania na dzień wyliczenia ekwiwalentu; 
  • Norma czasu pracy - zwykle podaje się tu 8 godzin, dlatego system uzupełnia to pole automatycznie;
  • Wysokość ekwiwalentu - tu zostaje automatycznie wyliczona wartość ekwiwalentu zgodnie z przepisami.

Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy - podstawowe informacje

W zakładce ZAAWANSOWANE wszystkie potrzebne informacje są zaznaczone zgodnie z definicją składnika wynagrodzenia. Istotne jest, aby pozostawić zaznaczoną opcję NIE POMNIEJSZAJ W MIESIĄCACH GRANICZNYCH UMOWY. 

Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy - zaawansowane

Dodatki i potrącenia - zasady pomniejszania składnika przy nieobecności

Ekwiwalent za urlop nie powinien być obniżany za czas absencji w pracy, dlatego w zakładce ZASADY POMNIEJSZANIA SKŁADNIKA PRZY NIEOBECNOŚCI, odznaczone są okienka POMNIEJSZAJ SKŁADNIK przy każdej z możliwych nieobecności.

Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy - pomnieszenie składnika o nieobecności

Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy wprowadzony do systemu wFirma dla biur rachunkowych według powyższej instrukcji, zostanie wykazany na liście płac pracownika.

Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy na dodatkowej liście płac

Jak już zostało wspomniane na początku, ekwiwalent za urlop wypoczynkowy powinien zostać wypłacony pracownikowi najpóźniej w ostatnim dniu zatrudnienia. Może jednak zdarzyć się tak, że ten dzień nie będzie się pokrywał z dniem wypłaty dla pozostałych pracowników. W wfirma to żaden problem! Dodatek może zostać wypłacony na dodatkowej liście płac.

W tym celu przy dodawaniu składnika wynagrodzenia należy zaznaczyć w zakładce ZAAWANSOWANE opcję umieść na dodatkowej liście płac.

Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy na dodatkowej liście płac

W ten sposób dodatek będzie mógł zostać wypłacony na liście płac niezależnej od listy płac pozostałych pracowników.

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Stale wspieramy naszych klientów poprzez indywidualne podejście do każdej sprawy. Do tej pory udzieliliśmy ponad 40 000 porad z zakresu księgowości, podatków, kadr i prawa gospodarczego. Dostarczamy niezbędną wiedzę, która bezpośrednio przekłada się na efektywne zarządzanie firmą.
Angelika Borowska Dyrektor Biura Obsługi Klienta Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Angelika Borowska