Grafik pracy dla pracowników

O rozkładzie i systemie pracy decyduje pracodawca. Grafik pracy został stworzony, aby ułatwić planowanie czasu pracy. System wFirma dla biur rachunkowych daje możliwość podglądu grafiku pracy wszystkich pracowników oraz indywidualnego widoku poszczególnych osób. Z tego poziomu można kompleksowo zarządzać czasem pracy, nieobecnościami wszelkiego typu, sporządzać zestawienia i wydruki.

Grafik pracy - widok miesięczny wszystkich zatrudnionych

W zakładce KADRY » GRAFIK można zobaczyć osoby zatrudnione w danym okresie w firmie. Możliwość dodawania wpisów dotyczących nieobecności, godziny pracy oraz ich modyfikacja jest dostępna z górnego paska opcji oraz po kliknięciu na konkretny dzień prawym przyciskiem myszy.

Grafik pracy - akcje

Aby szybciej wprowadzić daną nieobecność wystarczy przeciągnąć kursorem myszki okres nieobecności w grafiku, otworzy się okno, gdzie po wybraniu odpowiedniej akcji w oknie dialogowym podstawią nam się konkretne daty tej nieobecności. Nie będzie już konieczne ręczne wpisywanie dat nieobecności, co znacznie przyspiesza proces dodawania nieobecności. Wprowadzanie zmiany w godzinach pracy oraz nieobecności będą widoczne w widoku miesięcznym.

W tej zakładce można również dokonać importu zwolnień z ZUS PUE, Funkcja ta znacznie oszczędzi czas na wprowadzenie zwolnień chorobowych każdego z pracowników z osobna. Warto przeczytać o tym również w artykule: Import e-zwolnień lekarskich z PUE ZUS.

Grafik pracy - import z PUE

Grafik pracy dla pracowników i jego widok roczny dla wszystkich zatrudnionych

Widok roczny dla wszystkich zatrudnionych można ustawić wprowadzając w filtrach wyłącznie bez wybierania miesiąca. Ta opcja umożliwia zaplanowanie urlopów wypoczynkowych. W widoku jest widoczna liczba dni urlopu, a kierując kursor na konkretny miesiąc wyświetlana zostaje się informacja o wszystkich nieobecnościach w danym miesiącu. Z poziomu tej zakładki można również dodawać wpisy - klikając prawym przyciskiem myszy.

Grafik pracy roczny

Indywidualny grafik pracy

Osobny grafik dla każdego pracownika jest dostępny w zakładce KADRY » PRACOWNICY » SZCZEGÓŁY PRACOWNIKA (kliknięcie na IMIĘ I NAZWISKO) » CZASU PRACY » GRAFIK.

Dla każdego pracownika jest przedstawiony widok roczny. Z tej zakładki można dodawać godziny pracy, nieobecności, zmiany typu dnia oraz je usuwać. Kierując kursor na konkretny dzień w grafiku i klikając prawym przyciskiem myszy wywołane zostanie okno dialogowe z możliwością dodania wpisów.

Indywidualny grafik pracy

Dla pracowników zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych nie powinno się dodawać godzin pracy oraz nieobecności. Ewidencjonowanie czasu pracy jest charakterystyczne dla umowy o pracę.

Gdy dodawane są godziny pracy lub nieobecności dla osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych pojawi się ostrzegawczy komunikat.

Grafik pracy - ostrzeżenie

Drukowanie grafiku

W systemie istnieje możliwość wydrukowania grafiku. Z tej opcji można skorzystać w widoku KADRY » PRACOWNICY » SZCZEGÓŁY PRACOWNIKA » CZAS PRACY » GRAFIK » DRUKUJ.

Grafik pracy - drukowanie

U oknie drukowania można skorzystać z opcji Tryb edycji, dzięki której Grafik będzie można edytować przed wydrukiem.

Grafik pracy - tryb edycji

Tryb edycji pozwala na wprowadzenie dowolnych zmian w dokumencie. Jednak grafik to nie ewidencja czasu pracy tą można wydrukować KADRY » PRACOWNICY » SZCZEGÓŁY PRACOWNIKA » CZAS PRACY » ECP » DRUKUJ.

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Zapewniamy regularne aktualizacje systemu, które odpowiadają na potrzeby naszych klientów i są zgodne z obowiązującym stanem prawnym. Gwarantujemy bezpieczeństwo korzystania z serwisu, nad którym nieustannie czuwają eksperci z zakresu prawa.
Ewa Szpytko-Waszczyszyn Dyrektor Działu Prawnego Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Ewa Szpytko-Waszczyszyn