Import z innych programów

System wFirma dla biur rachunkowych umożliwia zaimportowanie danych z poziomu zakładki USTAWIENIA » INNE » IMPORT I EKSPORT DANYCH.

Zaimportowania / przeniesienia danych można dokonać wyłącznie z poniższych programów czy sklepów internetowych:

  • IAI-Shop
  • Infakt
  • Insert
  • Sage Symfonia Faktura
  • Uber
  • Mega-Tech Faktura Small Business
  • Asseco Wapro WF-MAG
  • innych systemów generujących plik eksportu w formacie *.csv.

Podczas importowania danych użytkownik ma możliwość skorzystania z opcji poprawy danych na podstawie danych z GUS poprzez włączenie opcji Poprawiania danych importowanych z bazy GUS

Import - Sprawdzanie poprawności danych

W celu dokonania importu danych w pierwszej kolejności należy wyeksportować dane z wybranego systemu, a następnie w oknie IMPORT I EKSPORT DANYCH wybrać właściwą opcję. Wyjątek stanowi dokonywanie importu kontrahentów z programu Infakt, gdzie dodatkowo należy wprowadzić klucz API. Do danych, które mają być wprowadzone z powyższej zakładki do systemu można dodatkowo przypisać wybraną etykietą. 

Import - Etykieta

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Zapewniamy regularne aktualizacje systemu, które odpowiadają na potrzeby naszych klientów i są zgodne z obowiązującym stanem prawnym. Gwarantujemy bezpieczeństwo korzystania z serwisu, nad którym nieustannie czuwają eksperci z zakresu prawa.
Ewa Szpytko-Waszczyszyn Dyrektor Działu Prawnego Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Ewa Szpytko-Waszczyszyn