Informacja VAT-26 u klienta - zgłoszenie pojazdu do urzędu

Informacja VAT-26 powinna być składana przez podatników, którzy wykorzystują samochód osobowy w swojej działalności gospodarczej i deklarują, że pojazd ten służy wyłącznie celom służbowym wykluczając tym samym jakikolwiek użytek prywatny, posiadają regulamin dotyczący użytkowania tego pojazdu oraz chcą odliczać 100% podatku VAT i kosztu w KPIR z faktur dotyczących zakupu pojazdu, paliwa oraz wydatków eksploatacyjnych związanych z tym pojazdem.

Informację VAT-26 należy złożyć do właściwego urzędu skarbowego właściwego w terminie:
-7 dni od poniesienia pierwszego wydatku związanego z pojazdem w przypadku złożenia informacji o rozpoczęciu użytkowania wyłącznie w działalności,
-najpóźniej przed dniem, w którym podatnik dokonuje konkretnej zmiany - w przypadku aktualizacji informacji.

Informacja VAT-26 - generowanie zgłoszenia w systemie mojebiuro24.pl

Aby wygenerować informację VAT-26 w systemie wfirma dla biur rachunkowych należy przejść do zakładki START » PODATKI » PODATEK VAT » DODAJ DEKLARACJĘ » INFORMACJA VAT 26.

Informacja VAT-26 - dodaj

Dane podatnika na pierwszej stronie dokumentu system uzupełni automatycznie. W części A do wyboru pozostaje oznaczenie celu składania formularza: złożenie informacji lub jej aktualizacja.

Informacja VAT-26 - strona 1

Na stronie drugiej formularza należy uzupełnić:

 • markę, model, numer rejestracyjny oraz rok produkcji pojazdu,

 • datę nabycia pojazdu - w przypadku:

  • importu należy wskazać datę importu,

  • oddania do używania po wytworzeniu pojazdu - datę oddania do używania,

  • używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze - datę przyjęcia w używanie,

 • datę poniesienia pierwszego wydatku - wydatek związany z nabyciem pojazdu lub eksploatacyjny, poniesiony po 1 kwietnia 2014, od którego podatnik chce uzyskać prawo do 100% odliczenia VAT,

 • data zmiany wykorzystania - uzupełnia się w przypadku zaprzestania użytkowania pojazdu wyłącznie do działalności gospodarczej (aktualizacji formularza VAT-26),

 • imię i nazwisko oraz telefon kontaktowy podatnika lub osoby reprezentującej,

 • datę wypełnienia,

 • podpis - należy uzupełnić własnoręcznie po wydrukowaniu formularza.

Informacja VAT-26 - strona 2

Informacja VAT-26 - wysyłka do urzędu skarbowego

W celu wysyłki informacji VAT-26 należy przejść na jego koncie do zakładki: START » PODATKI » PODATEK VAT, gdzie po zaznaczeniu informacji VAT-26 na liście należy z górnego paska menu wybrać opcję WYŚLIJ/EKSPORTUJ  » WYŚLIJ DO URZĘDU.

Informacja vat-26 - wysyłka do urzędu

W oknie, które się pojawi należy przejść do:

 • części BEZ PODPISU - w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej (do autoryzacji potrzebna jest kwota przychodu z zeznania rocznego).
 • części WŁASNY PODPIS - w przypadku podmiotów niebędących osobą fizyczną

Ważne!
Biuro rachunkowe ma tylko możliwość korzystania jedynie z własnego podpisu elektronicznego przy wysyłkach e-deklaracji swoich klientów.

Informacja vat-26 - zakładka bez podpisu

Po dokonaniu poprawnej wysyłki, przy informacji VAT-26 pojawi się zielona koperta.

Informacja vat-26 - poprawna wysyłka

Do wysłanej z systemu informacji VAT-26 można pobrać UPO (urzędowe poświadczenie odbioru). W tym celu należy zaznaczyć deklaracje na liście i z górnego menu wybrać opcję POBIERZ UPO. Dzięki temu, pobrany zostanie katalog w którym znajdą się:

 • dana deklaracja w formacie XML,
 • UPO w formacie XML - należy przechowywać na dysku,
 • wizualizacja UPO, która należy podpiąć pod wydrukowaną korektę.

Informacja vat-26 - UPO

Ważne!
Systemem umożliwia również masowe generowanie UPO, o czym więcej w artykule: E-deklaracje - masowe generowanie UPO

Oprócz zgłoszenia pojazdu do urzędu, należy prowadzić szczegółową ewidencję przebiegu pojazdu tzw. kilometrówkę dla celów VAT, o czym więcej w artykule: Kilometrówka dla VAT. 

Dodatkowo warto zapoznać się z artykułem, w którym dokładnie omówiliśmy druk VAT-26: Formularz VAT-26 - informacja o pojazdach wykorzystywanych wyłącznie w działalności z omówieniem.

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Zapewniamy regularne aktualizacje systemu, które odpowiadają na potrzeby naszych klientów i są zgodne z obowiązującym stanem prawnym. Gwarantujemy bezpieczeństwo korzystania z serwisu, nad którym nieustannie czuwają eksperci z zakresu prawa.
Ewa Szpytko-Waszczyszyn Dyrektor Działu Prawnego Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Ewa Szpytko-Waszczyszyn