Informacja VAT-26 u klienta - zgłoszenie pojazdu do urzędu

Informacja VAT-26 powinna być składana przez podatników, którzy wykorzystują samochód osobowy w swojej działalności gospodarczej i deklarują, że pojazd ten służy wyłącznie celom służbowym wykluczając tym samym jakikolwiek użytek prywatny, posiadają regulamin dotyczący użytkowania tego pojazdu oraz chcą odliczać 100% podatku VAT i kosztu w KPIR z faktur dotyczących zakupu pojazdu, paliwa oraz wydatków eksploatacyjnych związanych z tym pojazdem.

Informacja VAT-26 - generowanie zgłoszenia

Aby wygenerować informację VAT-26 w systemie wFirma dla biur rachunkowych należy przejść do zakładki START » PODATKI » PODATEK VAT » DODAJ DEKLARACJĘ » INFORMACJA VAT 26.

Informacja VAT-26 - dodaj

Dane podatnika na pierwszej stronie dokumentu system uzupełni automatycznie. W części A do wyboru pozostaje oznaczenie celu składania formularza: złożenie informacji lub jej aktualizacja.

informacja vat-26

Warto zapoznać się z artykułem, w którym dokładnie omówiliśmy druk VAT-26: Formularz VAT-26 - informacja o pojazdach wykorzystywanych wyłącznie w działalności z omówieniem.

Na stronie drugiej formularza należy uzupełnić:

 • markę, model, numer rejestracyjny oraz rok produkcji pojazdu,

 • datę nabycia pojazdu 

 • datę poniesienia pierwszego wydatku 
 • data zmiany wykorzystania 
 • imię i nazwisko oraz telefon kontaktowy podatnika lub osoby reprezentującej,

 • datę wypełnienia,

 • podpis - należy uzupełnić własnoręcznie po wydrukowaniu formularza.

informacja vat-26

Jeśli system nie przyjmuje daty poniesienia pierwszego wydatku oznacza to, że jest ona wprowadzona przed 1 października 2021 roku. VAT-26 w wersji 2 przyjmuje w tym polu tylko daty po 1 października 2021 roku włącznie.

Informacja VAT-26 - wysyłka do urzędu skarbowego

W celu wysyłki informacji VAT-26 należy przejść na jego koncie do zakładki: START » PODATKI » PODATEK VAT, gdzie po zaznaczeniu informacji VAT-26 na liście należy z górnego paska menu wybrać opcję WYŚLIJ DO URZĘDU.

informacja vat-26

W oknie, które się pojawi należy przejść do:

 • części BEZ PODPISU - w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej (do autoryzacji potrzebna jest m.in. kwota przychodu z zeznania rocznego).
 • części WŁASNY PODPIS - w przypadku podmiotów niebędących osobą fizyczną

Biuro rachunkowe ma tylko możliwość korzystania jedynie z własnego podpisu elektronicznego przy wysyłkach e-deklaracji swoich klientów.

informacja vat-26

Po dokonaniu poprawnej wysyłki, przy informacji VAT-26 pojawi się zielona koperta.

Informacja vat-26 - poprawna wysyłka

Do wysłanej z systemu informacji VAT-26 można pobrać UPO (urzędowe poświadczenie odbioru). W tym celu należy zaznaczyć deklaracje na liście i z górnego menu wybrać opcję POBIERZ UPO. Dzięki temu, pobrany zostanie katalog w którym znajdą się:

 • dana deklaracja w formacie XML,
 • UPO w formacie XML - należy przechowywać na dysku,
 • wizualizacja UPO, która należy podpiąć pod wydrukowaną korektę.

informacja vat-26

Systemem umożliwia również masowe generowanie UPO, o czym więcej w artykule: E-deklaracje - masowe generowanie UPO

Oprócz zgłoszenia pojazdu do urzędu, należy prowadzić szczegółową ewidencję przebiegu pojazdu tzw. kilometrówkę dla celów VAT, o czym więcej w artykule: Kilometrówka dla VAT. 

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Dbamy o dostarczanie najwyższej jakości kompleksowego narzędzia do prowadzenia księgowości firmy. Przestrzegamy, aby wszystkie procesy, odbywające się w ramach modyfikacji systemu, przeprowadzane były zgodnie z polityką jakości ISO 9001.
Bartłomiej Lazarowicz Kierownik Działu Jakości Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Bartłomiej Lazarowicz