Jak wyliczyć zasiłek zleceniobiorcy w systemie wFirma dla biur rachunkowych?

Zleceniobiorca zgłoszony do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego ma prawo do świadczeń finansowych z ZUS w przypadku powstania niezdolności do świadczenia swoich usług przy założeniu, że przeszedł on przez okres wyczekiwania. W artykule wyjaśniamy jak rozlicza się zasiłek zleceniobiorcy w systemie wFirma dla biur rachunkowych. Dzięki tej funkcji zasiłek zostanie wyliczony poprawnie, a w wygenerowanych deklaracji zostanie uwzględniony ten okres, co usprawni cały proces.

Zasiłek zleceniobiorcy w systemie wFirma dla biur rachunkowych

W przypadku, gdy zleceniobiorca posiada już prawo do zasiłków z ZUS w przypadku powstania niezdolności do świadczenia pracy, wtedy przy absencji zleceniobiorcy użytkownik systemu powinien wprowadzić danej osobie nieobecność z poziomu zakładki KADRY » PRACOWNICY, gdzie należy kliknąć w pracownika i przejść do pod zakładki CZAS PRACY » NIEOBECNOŚCI » DODAJ.

Zasiłek zleceniobiorcy - wprowadzenie nieobecności

W wygenerowanym oknie użytkownik powinien uzupełnić podstawowe parametry nieobecności w tym podstawę wynagrodzenia chorobowego.

Zasiłek zleceniobiorcy  - parametry nieobecności

Zleceniobiorcy nie mają prawa do wynagrodzenia chorobowego, od razu przysługuje im zasiłek chorobowy, dlatego też przy określaniu rodzaju świadczenia i przerwy zleceniobiorcy należy wskazać kod 313.

Podstawa wymiaru zasiłku zleceniobiorcy

Zasiłek zleceniobiorcy w przypadku choroby określany jest na bazie podstawy wymiaru zasiłku. 

Wymiar zasiłku zleceniobiorcy użytkownik powinien określić na bazie wygenerowanej w systemie kartoteki dochodowej, którą można utworzyć z poziomu zakładki KADRY » PRACOWNICY, gdzie należy zaznaczyć danego pracownika a następnie wybrać DRUKUJ » KARTOTEKA DOCHODOWA.

Zasiłek zleceniobiorcy - kartoteka

System wygeneruje okno w którym należy wskazać parametry kartoteki w tym jej rodzaj, następnie klikamy DRUKUJ.

Zasiłek zleceniobiorcy - parametry kartoteki

Kartoteka dochodowa w formie pliku PDF zostanie automatycznie pobrana na dysk użytkownika.

zasiłek zleceniobiorcy - kartoteka dochodowa

Podstawa wymiaru zasiłku wyliczana jest w oparciu o sumie osiągniętego przychodu danego zleceniobiorcy w określonym przedziale czasowym pomniejszoną o sumę pobranych w danym okresie składek na ubezpieczenia społeczne danej osoby. Osiągnięty wynik należy podzielić przez liczbę miesięcy uwzględnianych przy wyliczeniach podstawy wymiaru zasiłku.

Więcej na temat określania podstawy wymiaru zasiłku zleceniobiorcy można przeczytać w artykule: Podstawa wymiaru zasiłku zleceniobiorcy – jak ją określić?

Zasiłek zleceniobiorcy ujęty na liście płac oraz w dokumentach rozliczeniowych ZUS

Wprowadzona do systemu absencja zleceniobiorcy a określoną podstawą zostanie automatycznie ujęta w wygenerowanych w systemie listach płac, które generuje się z poziomu zakładki KADRY » LISTY PŁAC » ZBIORCZE » DODAJ » LISTĘ PŁAC (umowy zlecenie).

Zasiłek zleceniobiorcy - lista płac

Po określeniu parametrów listy płac system wygeneruje okno w którym ujęte zostaną potencjalne wypłaty dla zleceniobiorców. Użytkownik powinien zweryfikować poprawność wpisów a następnie kliknąć ZAPISZ, dzięki czemu lista płac zostanie dodana do systemu.

Zasiłek zleceniobiorcy  - parametry listy płac

Natomiast wygenerowane w systemie listy płac i rozliczenia w nich zawarte znajdują swoje odzwierciedlenie w wygenerowanych w programie deklaracjach rozliczeniowych DRA oraz dołączonych do nich raportach imiennych, które utworzyć można z poziomu zakładki START»ZUS»DEKLARACJE ROZLICZENIOWE»DODAJ. Tak przygotowana deklaracja będzie zawierać odpowiednie raporty imienne dzięki czemu będzie ją można przekazać bezpośrednio do ZUS. O czym więcej E-deklaracje - wysyłka elektroniczna deklaracji.

Dzięki nowym funkcjonalnościom użytkownicy systemu wFirma dla biur rachunkowych mogą jeszcze sprawniej zarządzać kadrami i płacami w firmie!

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Stale wspieramy naszych klientów poprzez indywidualne podejście do każdej sprawy. Do tej pory udzieliliśmy ponad 40 000 porad z zakresu księgowości, podatków, kadr i prawa gospodarczego. Dostarczamy niezbędną wiedzę, która bezpośrednio przekłada się na efektywne zarządzanie firmą.
Angelika Borowska Dyrektor Biura Obsługi Klienta Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Angelika Borowska