Księgowanie faktury korygującej wydatek

Faktura korygująca u czynnego podatnika z VAT 

Aby zaksięgować fakturę korygującą zmniejszającą u czynnego podatnika VAT należy przejść do zakładki WYDATKI » KSIĘGOWANIE, gdzie oznaczamy fakturę pierwotną i z górnego paska menu klikamy w opcję MODYFIKUJ » KORYGUJ.

Księgowanie faktury korygującej wydatek

Następnie w oknie Dodawanie korekty wydatku należy uzupełnić dane z otrzymanej faktury korygującej. Dodatkowo należy uzupełnić cztery daty:

  • datę wystawienia faktury - w tym polu należy wpisać faktyczną datę wystawienia dokumentu
  • datę księgowania do KPiR - data, w której zostanie ujęta faktura korygująca do księgi przychodów i rozchodów,
  • datę księgowania do VAT - czyli datę otrzymania faktury korygującej,
  • termin płatności - data określająca termin zwrotu środków pieniężnych.

Księgowanie faktury korygującej wydatek

W polu stawki należy ująć z minusem wartość netto z otrzymanej faktury korygującej ze znakiem “minus”. W ten sposób faktura korygująca zostanie automatycznie ujęta w księdze przychodów i rozchodów i rejestrze VAT zakupu.

W zakładce WYDATKI » KSIĘGOWANIE przy dodanej korekcie w ten sposób pojawi się informacja o tym, że “Wydatki korygujące nie mają określonego stanu płatności. Zmieniają stan płatności wydatku pierwotnego”, a przy fakturze pierwotnej pojawi się ikonka, że została do niej zaksięgowana faktura korygująca.

Księgowanie faktury korygującej wydatek

W sytuacji gdy faktura dotyczyła zwrotu towaru, a klient ma pakiet z rozbudowanym magazynem, w celu wydania towarów z magazynu wystarczy w zakładce “Pozycje” wybrać towar z kartoteki i wprowadzić jego ilość i wartość na minusie. Dzięki temu zostanie automatycznie zaktualizowany stan magazynowy, a korekta zostanie uwzględniona w KPIR.

Faktura korygująca u podatnika zwolnionego z VAT

Aby zaksięgować fakturę korygującą zmniejszającą u podatnika zwolnionego VAT należy przejść do zakładki WYDATKI » KSIĘGOWANIE, gdzie oznaczamy fakturę pierwotną i z górnego paska menu klikamy w opcję MODYFIKUJ » KORYGUJ.

Księgowanie faktury korygującej wydatek

Następnie w oknie "Dodawanie korekty wydatku" należy uzupełnić dane z otrzymanej faktury korygującej. Dodatkowo należy uzupełnić dwie daty:

  • datę księgowania do KPiR - data, w której zostanie ujęta faktura korygująca do księgi przychodów i rozchodów,

  • termin płatności - data określająca termin zwrotu środków pieniężnych.

Księgowanie faktury korygującej wydatek

W polu razem należy ująć z minusem wartość brutto z otrzymanej faktury korygującej ze znakiem “minus”. W ten sposób faktura korygująca zostanie automatycznie ujęta w księdze przychodów i rozchodów.

W zakładce WYDATKI » KSIĘGOWANIE przy dodanej korekcie w ten sposób pojawi się informacja o tym, że “Wydatki korygujące nie mają określonego stanu płatności. Zmieniają stan płatności wydatku pierwotnego”, a przy fakturze pierwotnej pojawi się ikonka, że została do niej zaksięgowana faktura korygująca.

Księgowanie faktury korygującej wydatek

W sytuacji gdy korekta u obydwu podmiotów dotyczyła poprzedniego okresu rozliczeniowego może być niezbędne ponowne przeliczenie zaliczki na podatek dochodowy, wyliczenie różnicy i zapłacenie odsetek. Więcej w temacie korekty zaliczki na podatek dochodowy z artykule: Korekta zaliczki na podatek dochodowy w systemie
Odsetki można u nas w systemie wyliczyć w zakładce: START » ANALIZY » ODSETKI PODATKOWE.

Księgowanie faktury korygującej w nadzwyczajnym przypadku

W sytuacjach nadzwyczajnych księgowanie faktury korygującej wydatek może wyglądać następująco: WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT lub FAKTURA (BEZ VAT), gdzie w pojawiającym się oknie należy wybrać ten sam schemat księgowy, który został zastosowany na fakturze pierwotnej.

Księgowanie faktury korygującej wydatek - informacja po skorygowaniu wydatku

Następnie uzupełniamy dane zgodnie z fakturą korygującą. W polu opis podajemy numer faktury pierwotnej. Następnie w polu stawki należy ująć z minusem wartość netto z otrzymanej faktury korygującej ze znakiem “minus”. W ten sposób faktura korygująca zostanie automatycznie ujęta w księdze przychodów i rozchodów i rejestrze VAT zakupu. W przypadku tej metody księgowania faktury korygującej nie ma powiązania między korektą a fakturą pierwotną.

Faktura korygująca wpływająca na stan magazynowy

Faktura korygująca - zwrot towaru

W przypadku księgowania faktury korygującej dotyczącej zwrotu towarów handlowych znajdujących się na magazynie należy przejść do zakładki WYDATKI » KSIĘGOWANIE, gdzie należy zaznaczyć fakturę pierwotną i skorzystać z opcji MODYFIKUJ » KORYGUJ. W zakładce POZYCJE należy wprowadzić nazwę towaru, ilość zwracanych sztuk produktu poprzedzoną znakiem minus oraz cenę netto/brutto. W ten sposób stan magazynowy danego towaru zostanie automatycznie pomniejszony, a w zakładce MAGAZYN » DOKUMENTY pojawi się dokument WZ (wydanie zewnętrzne).

Księgowanie faktury korygującej wydatek

Faktura korygująca - zmiana ceny towaru

Otrzymaną fakturę korygującą dokumentującą zmianę ceny towaru należy wprowadzić poprzez zakładki: WYDATKI » KSIĘGOWANIE, gdzie po zaznaczeniu faktury pierwotnej należy wybrać z górnego meny opcję MODYFIKUJ » KORYGUJ. W pozycji dotyczącej danego towaru należy wprowadzić jego ilość ze znakiem minus oraz korygowaną (pierwotną) cenę (na plus). W kolejnym kroku za pomocą opcji + NOWY WIERSZ należy wpisać właściwą ilość tego samego towaru, a w polu CENA NETTO/CENA BRUTTO cenę po korekcie.

Księgowanie faktury korygującej wydatek

Po zapisaniu faktury korygującej zostanie automatycznie wygenerowany dokument WZ na towar po starej cenie, a także dokument PZ dotyczący jednakowej ilości towaru po nowej cenie, w tej samej dacie.

Faktura korygująca towar z różnymi datami ważności

Księgowanie faktury korygującej wydatek dotyczącej towaru z różnymi datami ważności produktów odbywa się w zakładce: WYDATKI » KSIĘGOWANIE, po wybraniu opcji MODYFIKUJ » KORYGUJ. W podzakładce POZYCJE należy wprowadzić korygowaną partię produktu ze znakiem minus oraz w polu DATA WAŻNOŚCI przypisać pierwotną datę ważności partii. Następnie za pomocą opcji + NOWY WIERSZ należy wprowadzić nową partię z datą ważności po korekcie. Należy postąpić analogicznie dla każdej partii o innej dacie ważności.

Księgowanie faktury korygującej wydatek

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Dbamy o dostarczanie najwyższej jakości kompleksowego narzędzia do prowadzenia księgowości firmy. Przestrzegamy, aby wszystkie procesy, odbywające się w ramach modyfikacji systemu, przeprowadzane były zgodnie z polityką jakości ISO 9001.
Bartłomiej Lazarowicz Kierownik Działu Jakości Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Bartłomiej Lazarowicz