Lista płac dla umów cywilnoprawnych

W systemie wFirma dla biur rachunkowych rozliczysz wynagrodzenia dotyczące umów cywilnoprawnych nie tylko na rachunkach, ale również na zbiorczych listach wypłat. To wygodne rozwiązanie umożliwia naliczenie pensji dla wielu osób w zaledwie kilku kliknięciach. Zobacz, jak lista płac dla umów cywilnoprawnych ułatwi Twoją pracę!

Lista płac dla umów cywilnoprawnych - jak ją dodać?

Lista płac dla umów cywilnoprawnych obejmuje umowy zlecenie, umowy o dzieło oraz kontrakty menedżerskie. W celu wykonania zbiorczego naliczenia listy płac dla zleceniobiorców/wykonawców  konieczne jest przejście do KADRY » LISTY PŁAC » ZBIORCZE i wybrać opcję DODAJ.

Lista płac dla umów cywilnoprawnych - zlecenie i dzieło

Potem należy wybrać rodzaj umowy dla jakiej mają zostać naliczone wynagrodzenia. W przypadku wyboru listy dla:

1) umów zlecenie, pojawi się okno z wyborem podstawowych danych dotyczących daty wypłaty, czy wyboru pracowników, dla których mają zostać wynagrodzenia. Zmiany należy zapisać, aby przejść do kolejnego kroku.

Lista płac dla umów cywilnoprawnych - zlecenie

W kolejnym kroku pojawi się okno do uzupełnienia sumy godzin przepracowanych w miesiącu (do sprawdzenia czy pracownikowi została zapewniona minimalna stawka godzinowa). To pole nie jest jednak obowiązkowe do wypełnienia. Natomiast w przypadku wynagrodzenia za wykonanie jednostki konieczne jest uzupełnienie pola ILOŚĆ, aby system właściwie przeliczył wartość wypłaty. Zmiany należy zapisać, aby wygenerowała się lista płac.

Lista płac dla umów cywilnoprawnych - liczba zleceniobiorców

2) umów o dzieło również w pierwszej kolejności konieczne będzie podanie podstawowych parametrów wypłaty, jak data oraz wybór osób, dla których ma zostać naliczone wynagrodzenie. Zmiany należy zapisać, aby przejść do kolejnego kroku.

Lista płac dla umów cywilnoprawnych - umowa o dzieło

Następnie, w przypadku stawki za wykonanie jednostki należy wpisać ilość przez jaką ta stawka ma zostać przeliczona. Zmiany należy zapisać, aby wygenerowała się lista płac.

Lista płac dla umów cywilnoprawnych - lista wykonawców

Wygenerowane listy płac dla umów cywilnoprawnych pojawią się w zestawieniu list. Podgląd wyliczeń będzie dostępny po kliknięciu na numer listy.

Lista płac dla umów cywilnoprawnych w zakładce listy zbiorcze

Co ważne, na podstawie tej listy automatycznie zostaną utworzone rachunki dla poszczególnych pracowników w zakładce KADRY » RACHUNKI. Zapewnia to niezwykle dużą oszczędność czasu, którą należałoby przeznaczyć na generowanie rachunków dla każdego ze zleceniobiorców czy wykonawców osobno.

Lista płac dla umów cywilnoprawnych i wygenerowane na jej podstawie rachunki

Za dany miesiąc może zostać wygenerowana wyłącznie jedna lista płac dla umów cywilnoprawnych. W sytuacji, gdy w danym miesiącu występuje kilka wypłat, wówczas kolejne wynagrodzenie można naliczyć bezpośrednio poprzez utworzenie rachunku.

Lista płac dla umów cywilnoprawnych w kpir

Wszystkie listy płac dla umów cywilnoprawnych księgowane są w księdze przychodów i rozchodów w dacie wypłaty wynagrodzenia. Rachunki które zostaną utworzone automatycznie na podstawie listy płac nie zostaną ujęte w kpir. Pojawią się tam jednak dodatkowo wystawione rachunki bezpośrednio z poziomu KADRY » RACHUNKI » DODAJ RACHUNEK.

Lista płac dla umów cywilnoprawnych w kpir

Księgowanie można sprawdzić również bezpośrednio w liście płac, gdzie zapis dotyczący ujęcia w kpir znajduje się w zakładce EWIDENCJE.

Lista płac dla umów cywilnoprawnych ma znacznie uprościć naliczanie wynagrodzeń dla zleceniobiorców i wykonawców. Automatycznie tworzone rachunki i jeden zbiorczy wpis do kpir dotyczący wynagrodzeń pracowników spowoduje sporą oszczędność czasu związanego z procesem wyliczania pensji.

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Zapewniamy innowacyjność serwisu popartą wieloletnim doświadczeniem w branży księgowości i zarządzania biznesem. Cały czas monitorujemy zmiany oraz trendy zachodzące w sposobie prowadzenia i rozwijania firmy.
Beata Kostrzycka Dyrektor ds. Rozwoju Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Beata Kostrzycka