Remanenty

Sporządzone przez klienta remanenty w systemie wFirma dla Biur Rachunkowych może wprowadzić szef biura, księgowa lub sam opiekun, natomiast klient na swoim koncie nie ma dostępu do zakładki REMANENTY.

Wzór remanentu można pobrać z naszego artykułu: Arkusz spis z natury - wzór z omówieniem

Remanent początkowy - jak wprowadzić w systemie? 

Wartość remanentu początkowego wprowadza się w zakładce EWIDENCJE » REMANENTY » DODAJ REMANENT, wybierając w polu RODZAJ - REMANENT POCZĄTKOWY. Uzupełniamy jego wartość i datę sporządzenia zgodnie ze sporządzonym poza systemem remanentem.

Remanenty - jak dodać?

Tak, wprowadzony remanent zostanie ujęty w KPIR w kolumnie 15 (w miesiącu jego sporządzenia).

Od początku 2019 roku podatnicy rozliczający się w formie ryczałtu nie mają obowiązku sporządzenia spisu z natury.

Remanent końcowy - jak wprowadzić w systemie?

Remanent końcowy wprowadza się do systemu w zakładce EWIDENCJE » REMANENTY » DODAJ REMANENT, wybierając w polu RODZAJ - REMANENT KOŃCOWY. Uzupełniamy jego wartość i datę sporządzenia zgodnie ze sporządzonym poza systemem remanentem.


Remanenty - remanent końcowy

Tak, wprowadzony remanent zostanie ujęty w KPIR w kolumnie 15 (w miesiącu jego sporządzenia) oraz po jego zapisaniu system automatycznie wygeneruje remanent początkowy, na tę samą wartość i z datą następnego dnia.

Remanent końcowy a zeznanie roczne

Różnica pomiędzy remanentem początkowym i końcowym będzie brana pod uwagę przy rozliczeniu rocznym:

  • powiększy się dochód o różnicę pomiędzy wartością remanentu końcowego a początkowego --> jeżeli wartość remanentu końcowego > wartość remanentu początkowego;
  • obniży się dochód o różnicę pomiędzy wartością remanentu początkowego a końcowego --> jeżeli wartość remanentu końcowego < wartość remanentu początkowego.

Remanent likwidacyjny - jak wprowadzić w systemie?

Remanent likwidacyjny, należy sporządzić w przypadku zakończenia działalności. W celu wprowadzenia remanentu likwidacyjnego należy przejść do zakładki EWIDENCJE » REMANENTY » DODAJ REMANENT , gdzie należy w pozycji RODZAJ wybrać REMANENT LIKWIDACYJNY. W oknie należy uzupełnić jego wartość i datę sporządzenia. Po zapisaniu danego remanentu nie zostanie już sporządzony dodatkowo remanent początkowy.

Remanenty - jak dodać remanent likwidacyjny?

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Dbamy o dostarczanie najwyższej jakości kompleksowego narzędzia do prowadzenia księgowości firmy. Przestrzegamy, aby wszystkie procesy, odbywające się w ramach modyfikacji systemu, przeprowadzane były zgodnie z polityką jakości ISO 9001.
Bartłomiej Lazarowicz Kierownik Działu Jakości Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Bartłomiej Lazarowicz