Roczna informacja dla osoby ubezpieczonej ZUS IMIR/IR

Raz na rok, do 28 lutego następnego roku za rok poprzedni, pracodawca ma obowiązek wydać wszystkim ubezpieczonym, m.in. pracownikom i zleceniobiorcom, informację o naliczonych składkach. Obowiązek ten jest regulowany przez ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych. Roczna informacja dla osoby ubezpieczonej może zostać sporządzona na podstawie deklaracji rozliczeniowych dla pracownika. System wFirma dla biur rachunkowych pozwala w łatwy sposób na wygenerowanie rocznej informacji, dzięki czemu informacji tych nie trzeba będzie generować a systemie Płatnik.

Co powinna zawierać roczna informacja dla osoby ubezpieczonej

Warto też pamiętać, że osoba ubezpieczona może wystąpić z żądaniem wcześniejszego wydania informacji i wtedy płatnik powinien ją przekazać.  Roczna informacja dla osoby ubezpieczonej powinna zawierać dane dotyczące: ubezpieczonego i płatnika, oraz w podziale na miesiące, przedstawiać podstawy i wysokości składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe.

Roczna informacja dla osoby ubezpieczonej  w systemie

W systemie  informację roczną dla osoby ubezpieczonej można wygenerować przechodząc do zakładki KADRY » PRACOWNICY następnie po zaznaczeniu wybranego pracownika kliknąć Drukuj po czym z listy wybrać Informacja roczna dla osoby ubezpieczonej.

Roczna informacja dla osoby ubezpieczonej - generowanie

Pojawi się okno Generowanie rocznej informacji, w której należy wybrać się rok, identyfikator raportu oraz datę wypełnienia którego dotyczyć ma przygotowywana informacja i kliknąć Drukuj


Roczna informacja dla osoby ubezpieczonej - okno dodawania

Następnie zostanie wygenerowana roczna informacja dla osoby ubezpieczonej w formacie pdf.

Roczna informacja dla osoby ubezpieczonej w systemie wFirma dla biur rachunkowych

Bardzo istotne jest to, że dane do IMIR zaciągane są z deklaracji DRA utworzonych w systemie. Nie będzie można wygenerować rocznej informacji dla ubezpieczonego za okresy, w których dodane zostało podsumowanie składek. Roczna informacje generowana z systemu zwiera wszystkie dane, które należy przekazać pracownikom dlatego ułatwia to pracę z domumatacją.

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Zapewniamy innowacyjność serwisu popartą wieloletnim doświadczeniem w branży księgowości i zarządzania biznesem. Cały czas monitorujemy zmiany oraz trendy zachodzące w sposobie prowadzenia i rozwijania firmy.
Beata Kostrzycka Dyrektor ds. Rozwoju Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Beata Kostrzycka