Wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług u podatnika zwolnionego z VAT

Rejestracja do VAT-UE - ustawienia w systemie

Na kontach przedsiębiorców, którzy są zarejestrowani w VAT-UE należy wprowadzić tę informację do systemu, korzystając z zakładki USTAWIENIA » PODATKI » PODATEK VAT, gdzie w tym celu należy zaznaczyć opcję PRZEDSIĘBIORCA ZAREJESTROWANY W UE(VAT UE).

Wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług - księgowanie w MojeBiuro24

Wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług - jak wystawić fakturę?

Fakturę dokumentującą wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług przez podatnika zwolnionego z VAT wystawia się w zakładce PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ (BEZ VAT). Uzupełniamy dane. Korzystając z zakładki KSIĘGOWE jako SCHEMAT KSIĘGOWY należy wybrać ŚWIADCZENIE USŁUG W UE. Natomiast w zakładce ZAAWANSOWANE możliwe jest wybranie waluty i języka.

Dzięki powyższemu schematowi księgowemu transakcja zostanie automatycznie uwzględniona przy generowaniu informacji podsumowującej VAT UE.

Wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług - jak wystawić fakturę?

Tak wygenerowany dokument zostanie ujęty w kolumnie 7. KPiR - Sprzedaż towarów i usług lub Ewidencji Przychodów (pod odpowiednią stawką ryczałtu) oraz w Rejestrze VAT transakcji zagranicznych.

Wprowadzenie faktury wystawionej poza systemem wFirma

W przypadku wystawienia faktury poza systemem, która dokumentuje wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług należy ją ująć poprzez PRZYCHODY » INNE PRZYCHODY » DODAJ INNY PRZYCHÓD » SPRZEDAŻ wprowadzając dane zgodnie z wystawioną fakturą. Następnie w podzakładce ZAAWANSOWANE w polu SCHEMAT KSIĘGOWY należy wybrać opcję ŚWIADCZENIE USŁUG W UE.

Zaksięgowana faktura zostanie ujęta w kolumnie 7. KPiR - Sprzedaż towarów i usług lub Ewidencji Przychodów (pod odpowiednią stawką ryczałtu) oraz w Rejestrze VAT transakcji zagranicznych.

Informacja podsumowująca VAT UE

W przypadku gdy klient biura dokonuje świadczenia usług wewnątrzwspólnotowych należy wygenerować informację podsumowującą VAT-UE (dokonuje tego użytkownik określony jako Opiekun firmy lub Szef biura, przedsiębiorca nie ma dostępu do tej funkcji). W tym celu należy przejść do zakładki START » PODATKI » PODATEK VAT » DODAJ DEKLARACJĘ » INFORMACJA VAT UE.

Wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług - a podatek VAT

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Zapewniamy innowacyjność serwisu popartą wieloletnim doświadczeniem w branży księgowości i zarządzania biznesem. Cały czas monitorujemy zmiany oraz trendy zachodzące w sposobie prowadzenia i rozwijania firmy.
Beata Kostrzycka Dyrektor ds. Rozwoju Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Beata Kostrzycka