Wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług u podatnika zwolnionego z VAT

Rejestracja do VAT-UE - ustawienia w systemie

Na kontach przedsiębiorców, którzy są zarejestrowani w VAT-UE należy wprowadzić tę informację do systemu, korzystając z zakładki USTAWIENIA » PODATKI » PODATEK VAT, gdzie w tym celu należy zaznaczyć opcję PRZEDSIĘBIORCA ZAREJESTROWANY W UE (VAT UE).

Wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług - księgowanie w MojeBiuro24

Wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług - jak wystawić fakturę?

Fakturę dokumentującą wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług przez podatnika zwolnionego z VAT wystawia się w zakładce PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ (BEZ VAT). Uzupełniamy dane. Korzystając z zakładki KSIĘGOWE jako SCHEMAT KSIĘGOWY należy wybrać ŚWIADCZENIE USŁUG W UE. Natomiast w zakładce ZAAWANSOWANE możliwe jest wybranie waluty i języka.

Dzięki powyższemu schematowi księgowemu transakcja zostanie automatycznie uwzględniona przy generowaniu informacji podsumowującej VAT UE.

Wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług - jak wystawić fakturę?

Tak wygenerowany dokument zostanie ujęty w kolumnie 7 KPiR - Wartość sprzed. towarów i usług lub Ewidencji Przychodów (pod odpowiednią stawką ryczałtu) oraz w Rejestrze VAT transakcji zagranicznych.

Informacja podsumowująca VAT UE

W przypadku gdy klient biura dokonuje świadczenia usług wewnątrzwspólnotowych należy wygenerować informację podsumowującą VAT-UE (dokonuje tego użytkownik określony jako Opiekun firmy lub Szef biura, przedsiębiorca nie ma dostępu do tej funkcji). W tym celu należy przejść do zakładki START » PODATKI » PODATEK VAT » DODAJ DEKLARACJĘ » INFORMACJA VAT UE.

Wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług - a podatek VAT

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Dbamy o dostarczanie najwyższej jakości kompleksowego narzędzia do prowadzenia księgowości firmy. Przestrzegamy, aby wszystkie procesy, odbywające się w ramach modyfikacji systemu, przeprowadzane były zgodnie z polityką jakości ISO 9001.
Bartłomiej Lazarowicz Kierownik Działu Jakości Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Bartłomiej Lazarowicz