Wierzytelności - umorzenie i naliczenie odsetek

Jak wygląda umorzenie i naliczenie odsetek?

Informacje o wysokości automatycznie wyliczonych odsetkach ustawowych dostępne są w zakładce PRZYCHODY » WINDYKACJA » WIERZYTELNOŚCI w kolumnie Odsetki ustawowe

Umorzenie i naliczenie odsetek - zakładka wierzytelności

Rozliczenie odsetek

Jeśli użytkownik otrzymał zapłatę za fakturę sprzedaży po wygenerowaniu wezwania do zapłaty z naliczeniem odsetek, ma możliwość rozliczyć dokument wraz z otrzymanymi odsetkami. W tym celu należy przejść do zakładki PRZYCHODY » WINDYKACJA » WIERZYTELNOŚCI - z listy zaznaczyć dany dokument i wybrać opcję ROZLICZ, a następnie zaznaczyć opcję ROZLICZ ODSETKI.

Umorzenie i naliczenie odsetek w systemie Moje Biuro 24

Dzięki temu, zostanie automatycznie wygenerowany i ujęty w ewidencji dowód wewnętrzny który znajduje się w zakładce EWIDENCJE » KPIR/EWIDENCJA PRZYCHODÓW.

Umorzenie odsetek

Naliczone odsetki można też w każdej chwili umorzyć. Jeśli do faktury zostało wygenerowane wezwanie do zapłaty z naliczeniem odsetek można odstąpić od naliczonych odsetek na dwa sposoby:

  • Wchodząc w zakładkę PRZYCHODY » WINDYKACJA » WIERZYTELNOŚCI, gdzie z listy należy zaznaczyć dany dokument i wybrać opcję ODSETKI » UMORZENIE ODSETEK

Umorzenie i naliczenie odsetek - sposoby

  • lub dokonać umorzenia z poziomu rozliczania zapłaty za dokument poprzez zakładkę PRZYCHODY » WINDYKACJA » WIERZYTELNOŚCI, gdzie z listy należy zaznaczyć dokument i wybrać opcję ROZLICZ, a następnie zaznaczyć opcję UMÓRZ ODSETKI

Umorzenie i naliczenie odsetek - sposób

Istnieje też możliwość cofnięcia umorzenia odsetek w zakładce PRZYCHODY » WINDYKACJA » WIERZYTELNOŚCI. Po zaznaczeniu faktury na liście należy z górnego paska menu wybrać opcję ODSETKI » COFNIJ UMORZENIE ODSETEK

Umorzenie i naliczenie odsetek -sprawdź jak zrobić

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Dbamy o dostarczanie najwyższej jakości kompleksowego narzędzia do prowadzenia księgowości firmy. Przestrzegamy, aby wszystkie procesy, odbywające się w ramach modyfikacji systemu, przeprowadzane były zgodnie z polityką jakości ISO 9001.
Bartłomiej Lazarowicz Kierownik Działu Jakości Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Bartłomiej Lazarowicz