Wprowadzenie godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy w ECP

Na wydruku ewidencji czasu pracy powinny znaleźć się godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy. System wfirma dla biur rachunkowych w łatwy i szybki sposób pozwala na wprowadzenie tych danych zarówno dla większej ilości pracowników jak i pojedynczego pracownika. Dane te zostaną uwzględnione podczas tworzenie ewidencji czasu pracy.

Godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy dla pracowników z tym samym harmonogramem.

Gdy większość pracowników ma takie same godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy np. 8:00 - 16:00, wówczas informację o nich można wprowadzić w kalendarzu. Aby uzupełnić te dane należy przejść USTAWIENIA » INNE » KADRY » »KALENDARZE PRACY kliknąć na utworzony kalendarz np. UNIWERSALNY.

 

Godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy w ustawieniach

W oknie Szczegóły kalendarza po zaznaczeniu harmonogramu i kliknięciu na opcję MODYFIKUJ. Po otwarciu okna Modyfikowania harmonogramu będzie można wprowadzić godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy. W sytuacji gdy pracownicy codziennie pracują w tych samych godzinach wówczas można skorzystać z opcji ZASTOSUJ DLA ZAZNACZONYCH. Wprowadzone zmiany należy zapisać.

 

Godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy wprowadzanie

Wprowadzone godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy będą ustawione na cały okres umowy w której obowiązuje dany kalendarz.

 Godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy będzie można wprowadzać także podczas wprowadzania nowego kalendarza USTAWIENIA » INNE » KADRY » DODAJ KALENDARZ, podczas wprowadzania harmonogramu w oknie Szczegóły kalendarza, po DODAJ HARMONOGRAM będzie można wprowadzić godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy. 

Godziny rozpoczęcia i zakończenia prawy nie wpływa na wyliczenia wynagrodzenia.

Godziny rozpoczęcia i zakończenia wprowadzane indywidualnie

Ze szczegółów pracownika można także wprowadzać informacje na temat godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy KADRY » PRACOWNICY kliknięcie na imię i nazwisko pracownika znajduje się CZAS PRACY. Po kliknięciu Godziny pracy otworzy się okno w którym można wprowadzać godziny pracy w poszczególnych dniach.

 

Godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy w szczegółach pracownika

 

Godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy można wprowadzić także z poziomu grafiku KADRY » GRAFIK poprzez kliknięcie na dany dzień prawym przyciskiem myszy DODAJ » GODZINY PRACY.

 

Godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy w garfiku

 

Godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy nie wpływają na wyliczania płacowe w systemie np. nadgodzin czy dodatku za pracę w nocy. Informacje niezbędne do wyliczeń np. wynagrodzenia za nadgodziny należy wprowadzić zgodnie z artykułem: Ewidencja czasu pracy pracowników online.

Wydruk ewidencji czasu pracy

Po wprowadzeniu godziny pracy zostaną uwzględnione na wydruku ewidencji czasu pracy. ECP można wydrukować w KADRY » PRACOWNICY kliknięcie na imię i nazwisko pracownika, przejście do zakładki CZAS PRACY - tam należy ustawić odpowiedni miesiąc i wybrać z prawego menu opcji DRUKUJ.

 

Godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy wydruk ECP

Godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy - wydruk

 

Lista obecności

Po wprowadzeniu godziny pracy podczas drukowania szczegółowej listy obecności zostaną one w niej uwzględnione. Generowanie listy jest możliwe z poziomu KADRY » PRACOWNICY » DRUKUJ » LISTĘ OBECNOŚCI » wybór miesiąca, a w polu Rodzaj wskazanie na SZCZEGÓŁOWA.

Godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy - drukowanie listy obecności

Godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy - wydruk listy obecności

Wprowadzenie godzin pracy w systemie ułatwia pracodawcom wywiązywanie się ze swojego obowiązku jakim jest prowadzenie ewidencji czasu pracy. Dobrze jest więc uzupełniać godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy w systemie, aby wszystko było zgodne z obowiązującymi przepisami.

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Stale wspieramy naszych klientów poprzez indywidualne podejście do każdej sprawy. Do tej pory udzieliliśmy ponad 40 000 porad z zakresu księgowości, podatków, kadr i prawa gospodarczego. Dostarczamy niezbędną wiedzę, która bezpośrednio przekłada się na efektywne zarządzanie firmą.
Angelika Borowska Dyrektor Biura Obsługi Klienta Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Angelika Borowska