Automatyczne wyliczenie limitu urlopu w systemie

System wFirma dla biur rachunkowych posiada funkcję automatycznego wyliczania urlopu. Wyliczenia wykonywane są na podstawie wprowadzonych do systemu danych w tym historii zatrudnienia, wykształcenia oraz bilansu otwarcia. Na ich podstawie nastąpi automatyczne wyliczenie limitu urlopu z uwzględnieniem czasu trwania umowy bieżącej. Sprawdź, jak w prosty sposób ustalić limit dni urlopu.

Historia zatrudnienia

Historia zatrudnienia ma bezpośredni wpływ na limit przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego. Dodaje się ją z poziomu zakładki KADRY » PRACOWNICY, gdzie należy kliknąć w danego pracownika, wtedy system przekieruje użytkownika do okna SZCZEGÓŁY PRACOWNIKA. Po jego otwarciu należy przejść do zakładki DANE PRACOWNIKA » HISTORIA.

Automatyczne wyliczenie limitu urlopu - szczegóły pracownika

 

Po wybraniu HISTORIA ZATRUDNIENIA należy wybrać opcję DODAJ ZATRUDNIENIE. Otworzy się okno, w którym uzupełnić okres trwania poprzednich zatrudnień, na podstawie dostarczonych przez pracownika świadectwo pracy. Istotne jest zaznaczenie opcji "wliczaj do limitów urlopowych", jeżeli chcemy żeby system uwzględnił dany staż pracy przy wyliczaniu limitu urlopu wypoczynkowego. Zapisujemy wprowadzone zmiany.

Automatyczne wyliczenie limitu urlopu - historia zatrudnienia

 

Historia wykształcenia

W zakładce HISTORIA » HISTORIA WYKSZTAŁCENIA » DODAWANIE WYKSZTAŁCENIA należy uzupełnić dane dotyczące wykształcenia danego pracownika. W tym przypadku również to użytkownik decyduje czy dane wprowadzone do systemu powinny zostać uwzględnione przy automatycznym wyliczaniu limitu urlopowego.

Automatyczne wyliczenie limitu urlopu - wykształcenie

Do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się z tytułu ukończenia:

  • zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata,
  • średniej szkoły zawodowej - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 5 lat,
  • średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych - 5 lat,
  • średniej szkoły ogólnokształcącej - 4 lata,
  • szkoły policealnej - 6 lat,
  • szkoły wyższej - 8 lat.

Dodanie bilansu otwarcia w systemie

W systemie można dodać również bilans otwarcia. Sekcję tę należy uzupełnić tylko wtedy, gdy pracownik w roku zatrudnienia pracował w innej firmie. W bilansie można oznaczyć ile dni urlopu wykorzystał już pracownik w danym roku kalendarzowym. W celu dodania bilansu należy przejść do zakładki BILANS OTWARCIA » DODAJ BILANS. Dane wprowadzone w tym miejscu będą automatycznie pomniejszały limit urlopu na dany rok kalendarzowy.

Automatyczne wyliczenie limitu urlopu - bilans otwarcia

Automatyczne wyliczenie limitu urlopu

Po uzupełnieniu danych dotyczących zatrudnienia, wykształcenia oraz bilansu otwarcia, system automatycznie ustali limit urlopowy zgodnie z wprowadzonymi danymi. Wyliczony limit będzie widoczny w zakładce KADRY » PRACOWNICY, gdzie należy kliknąć w danego pracownika, a następnie przejść do podzakładki CZAS PRACY » NIEOBECNOŚCI. Tam w części Dni urlopu wypoczynkowego do wykorzystania.

Automatyczne wyliczenie limitu urlopu - widok limitu

Każda zmiana w umowie, czy historii zatrudnienia i wykształcenia, czy w bilansie otwarcia powoduje ponowne przeliczenie urlopu. Gdyby limit się nie zgadzał, wystarczy zaznaczyć wyliczenie i wybrać MODYFIKUJ, a następnie wprowadzić właściwe dane i je zapisać.

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Zapewniamy innowacyjność serwisu popartą wieloletnim doświadczeniem w branży księgowości i zarządzania biznesem. Cały czas monitorujemy zmiany oraz trendy zachodzące w sposobie prowadzenia i rozwijania firmy.
Beata Kostrzycka Dyrektor ds. Rozwoju Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Beata Kostrzycka