Zakup samochodu elektrycznego

W przypadku pojazdów elektrycznych bądź napędzanych wodorem ustawodawca określił odrębny limit w stosunku do dokonywanych odpisów amortyzacyjnych pojazdów osobowych, jak również w stosunku do limitu umożliwiającego uwzględnienie w kosztach rat leasingowych. Limit ten wynosi w obydwu przypadkach 225 tys. złotych. W systemie wFirma.pl możliwe jest prowadzenie ewidencji pojazdów i ewidencji środków trwałych dla samochodów elektrycznych z limitem do 225 tys. zł. Sprawdźmy, jak wskazać w systemie, że pojazd stanowi samochód elektryczny bądź z napędem wodorowym.

Samochody elektryczne bądź z napędem wodorowym objęte są limitem 225 tys. zł w zakresie ujmowania w kosztach rat leasingowych czy odpisów amortyzacyjnych. Więcej na ten temat można przeczytać w artykule: Rozliczanie samochodów elektrycznych w działalności gospodarczej.

Samochody elektryczne używane w ramach leasingu operacyjnego lub najmu

W przypadku gdy pojazd elektryczny bądź z napędem wodorowym wzięty został w leasing operacyjny bądź po prostu najem to aby dokonywać poprawnego rozliczenia kosztów leasingowych z nim związanych konieczne jest dodanie pojazdu do ewidencji pojazdów. W tym celu należy przejść do zakładki: EWIDENCJE » POJAZDY » DODAJ POJAZD. W oknie, które się pojawi uzupełniamy dane dotyczące samochodu.

Aby system mógł automatycznie wyliczać proporcję do ujmowania rat leasingowych dla samochodów elektrycznych użytkownik powinien:

 • jako TYP wybrać SAMOCHÓD ELEKTRYCZNY

 • jako FORMA WŁASNOŚCI wybrać LEASING OPERACYJNY I NAJEM

 • jako SPOSÓB UŻYWANIA:

  • TYLKO W DZIAŁALNOŚCI - oznacza 100% odliczenia podatku VAT oraz 100% ujmowanie kosztów przy wydatkach związanych z użytkowaniem pojazdu pod warunkiem zgłoszenia pojazdu na druku VAT-26 w urzędzie oraz prowadzenia szczegółowej kilometrówki VAT

  • PRYWATNIE I W DZIAŁALNOŚCI - oznacza 50% odliczenia podatku VAT oraz 75% odliczenia kosztów eksploatacji.

Wybór takiej formy własności spowoduje pojawienie się dodatkowego pola: WARTOŚĆ PONIŻEJ 225 TYS. ZŁ. Jeśli wartość pojazdu jest wyższa to opcję należy odznaczyć i uzupełnić odpowiednio pola:

 • DATA UMOWY - datę zawarcia lub zmiany umowy,

 • WARTOŚĆ POJAZDU - wpisujemy wartość pojazdu.

Zakup samochodu elektrycznego w systemie wFirma

Jeżeli data umowy jest po dniu 01.01.2019 roku to raty leasingowe do tego pojazdu o wartości powyżej 225 tys. zł księgowane poprzez zakładkę: WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT » LEASING LUB DZIERŻAWA SAMOCHODU ujmowane są w kosztach w kolumnie 13 KPiR z uwzględnieniem dodatkowego współczynnika, czyli w proporcji 225.000 zł do wartości pojazdu. 

Samochody elektryczne dodane bezpośrednio do ewidencji środków trwałych

Samochody elektryczne można wprowadzić do ewidencji środków trwałych przez: EWIDENCJE » ŚRODKI TRWAŁE » DODAJ ŚRODEK TRWAŁY a następnie należy wybrać kategorię środka trwałego (KŚT) oraz wpisać NUMER REJESTRACYJNY.

Zakup samochodu elektrycznego w systemie wFirma

W zakładce ZAAWANSOWANE można dodać informacje o:

 • środku trwałym zakupionym z dotacji

 • środku trwałym przeniesionym z innej firmy

Dodatkowo w polu UWAGI można wpisać dodatkowe informacje na temat auta oraz można zmienić ustawienia dotyczące automatycznego księgowania odpisów amortyzacyjnych.

Zakup samochodu elektrycznego w systemie wFirma

Samochody elektryczne stanowiące środki trwałe zakupione na podstawie faktury

Samochody elektryczne zakupione na podstawie faktury wprowadzamy do ewidencji środków trwałych przez: WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT » ZAKUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH.

Zakup samochodu elektrycznego w systemie wFirma

Użytkownik uzupełnia dane zgodnie z fakturą. Po wybraniu Kategorii środka trwałego pojawi się dodatkowe pole NUMER REJESTRACYJNY w którym należy wprowadzić numer pojazdu. Jeżeli księgowana jest faktura wykupu pojazdu z leasingu operacyjnego należy w numerze rejestracyjnym wprowadzić dodatkowe oznaczenie np. "*" aby numer ten w ewidencji pojazdów w systemie był unikalny.

Po uzupełnieniu danych i zapisaniu samochód zostanie ujęty w Ewidencji środków trwałych.

Jeśli wartość początkowa pojazdu będzie wyższa niż 225 tys. zł to system będzie ujmował w kosztach w KPiR odpisy amortyzacyjne w proporcji do tej kwoty.

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Zapewniamy regularne aktualizacje systemu, które odpowiadają na potrzeby naszych klientów i są zgodne z obowiązującym stanem prawnym. Gwarantujemy bezpieczeństwo korzystania z serwisu, nad którym nieustannie czuwają eksperci z zakresu prawa.
Ewa Szpytko-Waszczyszyn Dyrektor Działu Prawnego Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Ewa Szpytko-Waszczyszyn