Bilans otwarcia przy zatrudnieniu pracownika w trakcie roku

Zatrudniając nowego pracownika w trakcie roku należy uwzględnić informacje jakie przekazane zostały w świadectwie pracy. Konieczne jest zweryfikowanie liczby wykorzystanych w danym roku u poprzednich pracodawców dni urlopu, w tym urlopu na żądanie, opiece nad dzieckiem, czy ewentualnych okresach choroby.Dane te mogą mieć wpływ na poprawność rozliczeń pracownika. W systemie wFirma dla biur rachunkowych możesz wprowadzić je poprzez bilans otwarcia. To narzędzie znacznie ułatwi Ci pilnowanie limitów dotyczących nieobecności danego pracownika.

Jak wprowadzić bilans otwarcia do systemu?

Uzupełnienie bilansu otwarcia w systemie danemu pracownikowi gwarantuje automatyczne uwzględnianie wprowadzonych danych przy rozliczaniu zatrudnionej osoby. Bilans otwarcia dodaje się pracownikowi w zakładce KADRY » PRACOWNICY, gdzie należy kliknąć w imię i nazwisko pracownika.

Bilans otwarcia - jak go dodać w systemie?

System wygeneruje okno szczegółów pracownika, gdzie należy przejść do podzakładki DANE PRACOWNIKA » HISTORIA.

Bilans otwarcia - dane pracownika

Z poziomu podzakładki BILANS OTWARCIA można wprowadzić bilans pracownikowi klikając w opcję DODAJ BILANS.

Bilans otwarcia - dodawanie bilansu

W następnym kroku należy uzupełnić limity urlopów i okresu, za jaki zostało wypłacone wynagrodzenie chorobowe w roku kalendarzowym rozpoczęcia pracy przez daną osobę.

Do bilansu otwarcia pracownika należy wprowadzić dane tylko w sytuacji, gdy dany pracownik wykonywał pracę u poprzedniego pracodawcy w roku kalendarzowym, w którym dochodzi do jego zatrudnienia u obecnego pracodawcy.

Bilans otwarcia - wpisanie limitów

W polu “wykorzystane dni urlopu wypoczynkowego” użytkownik powinien wprowadzić liczbę dni urlopu wypoczynkowego faktycznie wykorzystanego przez daną osobę u poprzedniego pracodawcy w danym roku kalendarzowym. 

Informacja ta będzie miała bezpośredni wpływ na wymiar urlopu przysługującemu pracownikowi u aktualnego pracodawcy. Jeżeli pracownik wykorzystał u poprzedniego pracodawcy urlop w wymiarze wyższym niż mu ustawowo przysługiwał, system uwzględni to przy określaniu limitu urlopowego.

Pole “w tym wykorzystane dni urlopu na żądanie” służy do wpisania informacji o faktycznym wybraniu dni urlopu na żądanie u poprzedniego pracodawcy. Limit pracowniczy na dany rok kalendarzowy przy całym etacie wynosi 4 dni.

Przykład 1

W przypadku, gdy pracownik u poprzedniego pracodawcy wykorzystał 2 z 4 dni urlopu na żądanie, to przy dodawaniu nowej nieobecności u aktualnego pracodawcy typu urlopu na żądanie pracownikowi w wymiarze wykraczającym ponad limit, system wygeneruje odpowiedni komunikat.

Bilans otwarcia - wpływ na system

Bilans otwarcia - komunikat

Użytkownik systemu może zdecydować o tym, czy udzieli pracownikowi ponadwymiarowego urlopu czy nie.

W polu “Dni z wynagrodzeniem chorobowym finansowanym przez pracodawcę” należy wpisać liczbę dni w jakich pracownik w danym roku przebywał na zwolnieniu lekarskim. Jeżeli liczba ta przekroczy próg 33 lub 15 dni (w zależności od wieku pracownika) wtedy system automatycznie uwzględni ten fakt przy wprowadzaniu nieobecności pracownika typu choroba w programie i poinformuje, że kodem rodzaju świadczenia przerwy powinien być kod 313 - zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego.

Dodany pracownikowi bilans otwarcia ma wpływ późniejsze rozliczenia takiej osoby w systemie. Program automatycznie będzie uwzględniał wprowadzone wpisy przy dalszych pracach

Bilans otwarcia - podsumowanie

Po wprowadzeniu danych do bilansu otwarcia pracownika, po ich zapisaniu, gotowy wpis za dany rok pojawi się na liście bilansów.

Bilans otwarcia - podsumowanie

Dany pracodawca może oczywiście wtórnie nawiązywać współpracę z tym samym pracownikiem. System wFirma dla biur rachunkowych umożliwia dodanie bilansu otwarcia pracownikowi dla każdego roku z osobna.

Bilans otwarcia, to przydatne narzędzie przy zatrudnianiu pracowników w trakcie roku. Wprowadzenie okresów wykorzystanych urlopów czy wynagrodzenia chorobowego może pomóc w uniknięciu korekt deklaracji ZUS, a także udzieleniu większej liczby dni wypoczynku, niż pracownikowi przysługuje.

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Stale wspieramy naszych klientów poprzez indywidualne podejście do każdej sprawy. Do tej pory udzieliliśmy ponad 40 000 porad z zakresu księgowości, podatków, kadr i prawa gospodarczego. Dostarczamy niezbędną wiedzę, która bezpośrednio przekłada się na efektywne zarządzanie firmą.
Angelika Borowska Dyrektor Biura Obsługi Klienta Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Angelika Borowska