Dashboard kadrowy, czyli strona startowa modułu Kadry

System umożliwia kreowanie okien na stronie głównej zakładki KADRY, dzięki funkcji dodawania modułów. Na ten moment przedsiębiorca ma do wyboru 3 moduły, które może przypiąć do strony startowej w dowolnej konfiguracji. Dashboard kadrowy z możliwością jego konfigurowania pod indywidualne potrzeby w systemie wFirma dla biur rachunkowych usprawni zarządzanie procesami kadrowymi w każdej firmie!

Dashboard kadrowy - dodawanie modułu

Dodawanie modułów możliwe jest w zakładce: KADRY » STRONA GŁÓWNA » DODAJ NOWY MODUŁ. Po wybraniu tej opcji pojawia się okno dialogowe, gdzie są do wyboru 3 moduły:

  • zbliżające się terminy,
  • stan zatrudnienia na dziś,
  • grafik w najbliższych dniach.

Moduły te można dodawać w dowolnej kolejności, nie ma konieczności dodawania (przypięcia) wszystkich modułów. W każdej chwili można dowolnie zmieniać, dodawać i usuwać dodane wcześniej moduły. Ułożenie modułów na stronie również można samodzielnie określić poprzez przeciągnięcie danego modułu i opuszczenie go w wybranym miejscu. 

Dashboard kadrowy - 3 moduły

Moduł zbliżające się terminy

Moduł ten umożliwia podgląd ważnych terminów zarówno dotyczących pracowników jak i terminów ogólnych związanych z organizacją pracy. Aby dodać ten moduł na dashboard kadrowy należy przejść do zakładki: KADRY » STRONA GŁÓWNA » DODAJ NOWY MODUŁ » ZBLIŻAJĄCE SIĘ TERMINY. System umożliwia również grupowanie terminów dzięki użyciu filtrów na dole strony.

Dashboard kadrowy -  bieżące terminy

Terminy, jakie się tu wyświetlają pochodzą z kalendarza kadrowego KADRY » KALENDARZ. Tam wyświetlają się nie tylko wpisy automatyczne jak. np konieczność zgłoszenia pracownika do ZUS, czy zakończenie danej umowy. Po dodaniu wpisów w kalendarzu np. dotyczących badań lekarskich czy szkoleń pracownika (DODAJ NOWY TERMIN) będą one wyświetlały się w module "Zbliżające się terminy", co pozwoli na łatwą kontrolę ważności obowiązków pracodawcy.

Terminy w tym module "Zbliżające się terminy" podzielone są na trzy grupy:

  • przeterminowane - w tej grupie wyświetlone są terminy do 30 dni od daty planowanej realizacji;
  • na dzisiaj - obejmują terminy, których data realizacji przypada na aktualny dzień;
  • w najbliższych 30 dniach - terminy zaplanowane na okres najbliższych 30 dni. 

Podział zbliżających się terminów a dashboard kadrowy

Wykonanie danej czynności umożliwia usunięcie jej z listy zbliżających się terminów. W przypadku dodania nowego terminu z poziomu zakładki KADRY » KALENDARZ » DODAJ NOWY TERMIN istnieje możliwość oznaczenia go jako zrealizowanego z poziomu modułu ZBLIŻAJĄCE SIĘ TERMINY poprzez zaznaczenie pola przy danym terminie i kliknięcie opcji ZAMKNIJ

Dashboard kadrowy - zamknięcie zadania

W ten sposób termin nie będzie już widoczny w module. 

Moduł stan zatrudnienia na dziś 

Moduł stan zatrudnienia jest możliwy do dodania w zakładce: KADRY » STRONA GŁÓWNA » DODAJ NOWY MODUŁ » STAN ZATRUDNIENIA NA DZIŚ. Dodanie tej części umożliwia podgląd bieżącego stanu zatrudnienia z podziałem na rodzaj umowy. System podaje liczbę etatów oraz liczbę umów o pracę, umów zleceń i umów o dzieło.

Dashboard kadrowy -  stan zatrudnienia

Moduł grafik w najbliższych dniach 

Ostatni dostępny moduł, który można przypiąć do strony startowej to grafik w najbliższych dniach. Można go przypiąć analogicznie jak pozostałe moduły poprzez:  KADRY » STRONA GŁÓWNA » DODAJ NOWY MODUŁ » GRAFIK W NAJBLIŻSZYCH DNIACH. W tej części widoczny jest grafik wszystkich pracowników. Istnieje również możliwość filtrowania widoku grafiku.

Dashboard kadrowy - moduł grafik

W module Grafik na najbliższe dni możliwe jest dodanie godzin pracy oraz wprowadzenie nieobecności.

Dashboard kadrowy - dodawanie godzin pracy i nieobecności

W tym celu należy zaznaczyć pole przy danym pracowniku i nakierować kursor na opcję DODAJ. W ten sposób będzie możliwe wybranie jednej z opcji Godziny pracy lub Nieobecności.

Dostosowany do potrzeb każdego użytkownika dashboard kadrowy w systemie wFirma dla biur rachunkowych, to rozwiązanie, które zagwarantuje sprawne i szybkie zarządzanie kadrami.

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Zapewniamy innowacyjność serwisu popartą wieloletnim doświadczeniem w branży księgowości i zarządzania biznesem. Cały czas monitorujemy zmiany oraz trendy zachodzące w sposobie prowadzenia i rozwijania firmy.
Beata Kostrzycka Dyrektor ds. Rozwoju Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Beata Kostrzycka