Edytowanie generowanych dokumentów

Wszystkie dokumenty, które generowane są w sytemie wFirma dla biur rachunkowych można wydrukować oraz dokonać w nich zmian używając opcji TRYB EDYCJI, która dostępna jest w oknie ustawień drukowania. Edytowanie generowanych dokumentów pozwala na wprowadzenie dodatkowych zapisów w dokumentach zgodnie z indywidualnymi potrzebami.

Informacje zapisywane w dokumentach za pomocą TRYBU EDYCJI, nie zostają w żaden sposób zapisane w systemie, tym samym nie wpływają na prowadzone rozliczenia. Dokument ze zmianami wprowadzonymi w TRYBIE EDYCJI zostaje zapisany w folderze pracownika jako pdf tylko wówczas, gdy zostanie zaznaczona opcja ZAPISZ W DOKUMENTACH.

Edytowanie generowanych dokumentów

Edytowanie generowanych dokumentów odbywa się w poprzez zaznaczenie wybranego dokumentu, kliknięcie przycisku DRUKUJ, a następnie znaczenie opcji TRYB EDYCJI i wybranie akcji np.: DRUKUJ w oknie ustawień drukowania.

Edytowanie generowanych dokumentów

Zaznaczenie dokumentu i wybranie opcji edycji automatycznie powoduje możliwość wprowadzania nowych zapisów czy też modyfikowania tych istniejących.

Edycja umowy o pracę 

W przypadku edycji umowy o pracę drukowany dokument otworzy się w interaktywnym oknie, w którym dowolnie można modyfikować treści. Po zakończeniu pracy na dokumencie należy wybrać przycisk DALEJ. W kolejnym kroku dokument zostanie zapisany w formacie PDF.

Edytowanie generowanych dokumentów

Edycja działa jedynie dla aktualnego wydruku dokumentu. Szablon ten nie zostanie zapisany na stałe ani nie będzie on nadpisany nad domyślny szablon wydruku wybranego rodzaju dokumentów. Jeżeli chcemy aby dane zapis był dostępnym w każdej z umów w systemie można utworzyć własne szablony dokumentów o czym więcej w artykule: Serie i wygląd dokumentów.

wFirma dla biur rachunkowych pozwala na edycję dokumentacji co jest niezwykle pomocne w sytuacji kiedy do umowy bądź innego dokumentu chcemy wprowadzić dodatkowe zapisy. 

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Dbamy o dostarczanie najwyższej jakości kompleksowego narzędzia do prowadzenia księgowości firmy. Przestrzegamy, aby wszystkie procesy, odbywające się w ramach modyfikacji systemu, przeprowadzane były zgodnie z polityką jakości ISO 9001.
Bartłomiej Lazarowicz Kierownik Działu Jakości Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Bartłomiej Lazarowicz