Faktura za opinię biegłego sądowego

Podatek dochodowy od wykonania opinii biegłego sądowego i wystawienia faktury VAT odprowadza sąd od wartości netto. Pozostałą część zapłaty (wynagrodzenia) sąd przekazuje na konto bankowe usługodawcy, który następnie oblicza wysokość zobowiązania podatkowego VAT od faktur VAT i odprowadza podatek na konto urzędu skarbowego za miesiąc otrzymania zapłaty.

Od 1 października 2020 roku czynni podatnicy VAT mają obowiązek stosowania przy fakturach sprzedaży: 

Więcej na temat oznaczania usług prawnych kodem GTU w artykule: Jak oznaczyć usługi prawne GTU w JPK_V7?

Faktura za opinię biegłego sądowego - wystawienie w systemie

W celu wystawienia w systemie wFirma dla Biur rachunkowych faktury sprzedaży za opinię biegłego sądowego, należy przejść do zakładki PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ następnie należy wypełnić wymagane pola oraz przejść do zakładki KSIĘGOWE i w polu Schemat księgowy wybrać: Faktura za opinię biegłego sądowego. Jeżeli świadczona usługa została objęta obowiązkowym oznaczeniem GTU, kod ten należy zastosować podczas wystawiania faktury.

faktura za opinię biegłego sądowego

Po zapisaniu faktura z oznaczonym schematem księgowym "Faktura za opinię biegłego sądowego" zostanie ujęta wyłącznie w Rejestrze sprzedaży VAT w dacie rozliczenia (otrzymania zapłaty).

Dodawanie płatności za fakturę

W momencie wystawiania faktury możliwe jest jej rozliczenie częściowe lub w całości. W tym celu w zakładce PODSTAWOWE INFORMACJE należy uzupełnić okienko ZAPŁACONO w przypadku częściowej płatności lub zaznaczyć ikonę w celu całościowego rozliczenia faktury.

faktura za opinię biegłego sądowego

Aby rozliczyć fakturę po jej wystawieniu należy zaznaczyć ją na liście w zakładce PRZYCHODY » SPRZEDAŻ i wybrać opcję ROZLICZ » ROZLICZ PŁATNOŚĆ.

faktura za opinię biegłego sądowego

Jeżeli przychód z faktury za opinię biegłego sądowego jest przychodem z działalności gospodarczej należy wprowadzić go do KPIR bezpośrednim wpisem przez zakładkę EWIDENCJE » KPIR » DODAJ WPIS w kolumnie Sprzedaż towarów lub usług, w dacie wykonania usługi.faktura za opinię biegłego sądowego

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Zapewniamy regularne aktualizacje systemu, które odpowiadają na potrzeby naszych klientów i są zgodne z obowiązującym stanem prawnym. Gwarantujemy bezpieczeństwo korzystania z serwisu, nad którym nieustannie czuwają eksperci z zakresu prawa.
Ewa Szpytko-Waszczyszyn Dyrektor Działu Prawnego Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Ewa Szpytko-Waszczyszyn