Korekta informacji VAT-27 - jak wygenerować?

W przypadku wprowadzenia do systemu błędnych informacji dotyczących sprzedaży z odwrotnym obciążeniem, niezbędna może okazać się korekta informacji VAT-27 którą należy wygenerować i wysłać niezwłocznie do urzędu.

Korekta informacji VAT-27 w systemie mojebiuro24.pl

Korektę informacji VAT-27 możemy wygenerować w zakładce: START » PODATKI » PODATEK VAT » DODAJ DEKLARACJĘ » INFORMACJA VAT 27, gdzie w oknie które się pojawi należy wybrać okres, za jaki korekta ma zostać sporządzona, a jako cel zaznaczyć opcję KOREKTA DEKLARACJI.

Korekta informacji vat-27 - wygeneruj

Korekta informacji VAT-27 będzie uwzględniać aktualne dane jakie zostały wprowadzone w systemie.

Korekta informacji VAT-27 - wysyłka do urzędu skarbowego

W celu wysyłki korekty informacji VAT-27 klienta należy przejść na jego koncie do zakładki: START » PODATKI »  PODATEK VAT, gdzie po zaznaczeniu korekty informacji VAT-27 na liście należy z górnego paska menu wybrać opcję WYŚLIJ/EKSPORTUJ » WYŚLIJ DO URZĘDU.

Korekta informacji vat-27 - opcja wyślij do urzędu

W oknie, które się pojawi należy przejść do:

  • części BEZ PODPISU - w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej (do autoryzacji potrzebna jest kwota przychodu z zeznania rocznego).
  • części WŁASNY PODPIS - w przypadku podmiotów niebędących osobą fizyczną

Ważne!
Biuro rachunkowe ma tylko możliwość korzystania jedynie z własnego podpisu elektronicznego przy wysyłkach e-deklaracji swoich klientów.

Korekta informacji vat-27 - autoryzacja wysyłki

Po dokonaniu poprawnej wysyłki, przy informacji podsumowującej VAT-27 pojawi się zielona koperta.

Korekta informacji vat-27 - zielona koperta

Do wysłanej z systemu korekty informacji podsumowującej VAT-27 można pobrać UPO (urzędowe poświadczenie odbioru). W tym celu należy zaznaczyć korektę na liście i z górnego menu wybrać opcję POBIERZ UPO. Dzięki temu, pobrany zostanie katalog w którym znajdą się:

  • dana deklaracja w formacie XML,
  • UPO w formacie XML - należy przechowywać na dysku,
  • wizualizacja UPO, która należy podpiąć pod wydrukowaną korektę.

Korekta informacji vat-27 - funkcja pobierz UPO

Ważne!
Systemem umożliwia również masowe generowanie UPO, o czym więcej w artykule: E-deklaracje - masowe generowanie UPO

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Zapewniamy innowacyjność serwisu popartą wieloletnim doświadczeniem w branży księgowości i zarządzania biznesem. Cały czas monitorujemy zmiany oraz trendy zachodzące w sposobie prowadzenia i rozwijania firmy.
Beata Kostrzycka Dyrektor ds. Rozwoju Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Beata Kostrzycka