Korekta zeznania rocznego w systemie księgowym

Korekta zeznania rocznego z działalności gospodarczej

Aby sporządzić korektę zeznania rocznego w systemie wfirma dla biur rachunkowych należy przejść do zakładki START » PODATKI » DEKLARACJE ROCZNE » DODAJ DEKLARACJĘ i wybrać z listy formularz deklaracji, na którym składane było pierwotne zeznanie:

  • Roczna deklaracja podatku dochodowego na zasadach ogólnych (PIT-36),

  • Roczna deklaracja liniowego podatku dochodowego (PIT-36L),

  • Roczna deklaracja zryczałtowanego podatku dochodowego (PIT-28).

Korekta zeznania rocznego - pit 36

W oknie dodawania deklaracji należy wskazać rok, za który korekta zeznania rocznego ma zostać złożona oraz Cel złożenia: korekta deklaracji.

Korekta zeznania rocznego - cel złożenia

Przed wygenerowaniem korekty zeznania rocznego istnieje możliwość weryfikacji przychodów i kosztów osiągniętych z działalności, które zostaną uwzględnione na zeznaniu.

W przypadku poprawnie wypełnionych danych należy wybrać opcję Dalej.

Korekta zeznania rocznego - podsumowanie przychodów

Automatyczne wypełnianie zeznania rocznego jest dokonywane na podstawie danych wprowadzonych w systemie (zaliczki na podatek, rozliczenia zaliczek, składki ZUS, rozliczenia składek ZUS). Jednak przed wygenerowaniem deklaracji rocznej użytkownik ma możliwość ich weryfikacji oraz wprowadzenia ewentualnych zmian.

Jeśli dane są prawidłowe należy wybrać opcję Dalej.

Korekta zeznania rocznego - zaliczki na podatek

Składki na ubezpieczenie zdrowotne należy wprowadzić w wysokości 7,75% podstawy wymiaru, a nie pełne 9% wymiaru odprowadzane do ZUS.
Następnie po kliknięciu DALEJ pojawi się okno w którym w pozycji SPOSÓB OPODATKOWANIA należy wybrać sposób opodatkowania wskazany na korygowanym zeznaniu oraz zaznaczyć które załączniki (PIT/B, PIT/O, PIT/D, PIT/ZG, PIT/BR) mają zostać wygenerowane wraz z zeznaniem.
Korekta zeznania rocznego - załączniki

W polu dodawania deklaracji możliwe jest zawarcie uzasadnienia złożenia korekty. Jednak od 2016 roku obowiązek ten został zniesiony.

Korekta zeznania rocznego - uzasadnienie złożenia korekty

Sporządzoną korektę zeznania rocznego należy złożyć w odpowiednim urzędzie skarbowym.

Korekta rocznej zbiorczej deklaracji dochodów pracowników PIT-4R i PIT 8AR

W celu wygenerowania korekty deklaracji PIT-4R lub PIT 8AR należy przejść do zakładki: START » PODATKI » ROCZNE » DODAJ DEKLARACJĘ i następnie z dostępnych deklaracji wybrać: Roczna zbiorcza deklaracja dochodów pracowników (PIT 4R) lub Roczna zbiorcza deklaracja o zryczałtowanym podatku dochodowym (PIT 8AR).

Korekta zeznania rocznego w systemie

W oknie dodawania deklaracji należy wskazać rok, za który korekta ma zostać sporządzona oraz Cel złożenia: korekta deklaracji.

Korekta zeznania rocznego w systemie

Po wybraniu opcji pojawi się okno Uzasadnienie przyczyny złożenia korekty, w którym należy zawrzeć powód złożenia korekty deklaracji PIT 4R/ PIT 8AR.

Korekta deklaracji PIT-11

Generowanie korekty deklaracji PIT-11 dla osób zatrudnionych jest możliwe przy użyciu zakładek:

  • KADRY » DEKLARACJE » DODAJ DEKLARACJĘ,

  • KADRY » PRACOWNICY w szczegółach pracownika, w zakładce DEKLARACJE » DODAJ DEKLARACJĘ.

Korekta zeznania rocznego w systemie

Wybierając pracownika, dla którego korekta deklaracji PIT-11 ma zostać utworzona należy zaznaczyć opcję korekta deklaracji.

Korektę deklaracji należy przekazać do właściwego urzędu skarbowego oraz pracownikowi, dla którego dokument został sporządzony. Należy ją również przechowywać w formie papierowej z podpisem pracownika, potwierdzającym otrzymanie egzemplarza dokumentu.

Za pośrednictwem systemu możliwa jest elektroniczna wysyłka deklaracji, więcej na ten temat w artykule: Wysyłka elektroniczna deklaracji.

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Zapewniamy innowacyjność serwisu popartą wieloletnim doświadczeniem w branży księgowości i zarządzania biznesem. Cały czas monitorujemy zmiany oraz trendy zachodzące w sposobie prowadzenia i rozwijania firmy.
Beata Kostrzycka Dyrektor ds. Rozwoju Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Beata Kostrzycka