Pozycje listy płac i elastyczne kreowanie wynagrodzeń

W systemie wFirma dla biur rachunkowych użytkownik może dowolnie edytować wybrane pozycje listy płac, czyli ręcznie kreować wynagrodzenia pracownika. Jest to niezwykle prosty sposób na dokonanie szybkiej zmiany w pensjach bez wchodzenia w szczegóły dodatków.

Dodawanie listy płac

Listę płac można utworzyć w zakładkach:

  • KADRY » LISTY PŁAC » MENU » ZBIORCZE » DODAJ LISTĘ PŁAC,
  • KADRY » LISTY PŁAC » MENU » POZYCJE » DODAJ LISTĘ PŁAC.

Pozycje listy płac - dodawanie listy płac

Po dodaniu listy płac w zakładce POZYCJE pojawi się widok z wszystkimi pracownikami, dla których zostały naliczone wynagrodzenia. Dzięki temu w prosty sposób można skontrolować czy wybrano wszystkie osoby pracujące w danym okresie.

Jak edytować pozycje listy płac?

Aby wprowadzić zmiany w pozycjach listy płac i wybranych składnikach wynagrodzenia wystarczy kliknąć na ikonę ołówka widoczną w kolumnie Wypłata przy danym pracowniku.

Pozycje listy płac - poszczególne pozycje

Wówczas pojawi się okno z wykazem składników pensji brutto pracownika. Użytkownik może dowolnie zmieniać wartości wynagrodzenia zasadniczego oraz wybranych dodatków. Wystarczy, że kliknie na ikonę ołówka widoczną przy składniku - wtedy pojawi się możliwość edycji pola z kwotą.

Pozycje listy płac - zmiana kwoty wynagrodzenia

Nie ma możliwości zmian wyliczenia wynagrodzenia chorobowego czy urlopowego, dla których obliczenia są automatyczne.

Co do zasady każda zmiana wynagrodzenia zasadniczego powinna być potwierdzona aneksem, dlatego z opcji edycji tego pola korzystać należy wyłącznie w szczególnych sytuacjach. Dodatek do pensji najlepiej jest wprowadzić poprzez dodatkowy składnik.

Wprowadzenie dodatkowego składnika

W celu wprowadzenia dodatku bez konieczności przechodzenia do innych zakładek wystarczy wybrać Dodaj wskazując jedną pozycję z listy rozwijalnej.

Pozycje listy płac - wprowadzanie dodatku

Pojawi się okno, w którym można podać kwotę dodatku. Opcje w zakładce ZAAWANSOWANE dla zdefiniowanych składników są ustawione w większości przypadków na sztywno, wygląda to tak jak w szczegółach pracownika w zakładce Dodatki i potrącenia.

Pozycje listy płac - parametry dodatku

Po zapisaniu dodatek pojawi się na liście obok pozostałych składników wynagrodzenia.

Należy zwrócić uwagę, że dodatek nie zostanie przeniesiony do zakładki Dodatki i potrącenia, będzie widoczny tylko w danej liście płac.

Poniżej przeliczona zostanie wartość brutto oraz netto wszystkich składowych pensji, dzięki czemu można łatwo można wyjść na konkretną kwotę do wypłaty.

Modyfikacja i usunięcie dodatku

Dodatek wprowadzony ręcznie można modyfikować lub usunąć zaznaczając go i klikając na MODYFIKUJ wybierając odpowiednio MODYFIKUJ lub USUŃ.

Pozycje listy płac - modyfikacja dodatku

Przywracanie pierwotnych wyliczeń

Jeśli użytkownik nie będzie chciał zapisywać naniesionych ręcznie zmian, to konieczne jest kliknięcie na opcję COFNIJ RĘCZNE ZMIANY.

Pozycje listy płac - jak cofnąć wprowadzone zmiany?

Dzięki temu system powróci do pierwotnej wersji wyliczeń. Taka funkcja może okazać się przydatna w razie omyłkowego wprowadzenia dodatków dla pracownika.

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Stale wspieramy naszych klientów poprzez indywidualne podejście do każdej sprawy. Do tej pory udzieliliśmy ponad 40 000 porad z zakresu księgowości, podatków, kadr i prawa gospodarczego. Dostarczamy niezbędną wiedzę, która bezpośrednio przekłada się na efektywne zarządzanie firmą.
Angelika Borowska Dyrektor Biura Obsługi Klienta Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Angelika Borowska