Ulga na działalność badawczo-rozwojową w KPIR

Wydatki na działalność badawczo-rozwojową powinny być wykazane przez księgową lub samego opiekuna (klient na swoim koncie nie ma dostępu do wprowadzania wpisów w KPIR) bezpośrednio w KPiR w odrębnej kolumnie 16 KPiR jako KOSZTY BR.

Księgowanie wydatków na działalność badawczo- rozwojową

W systemie wFirma dla Biur Rachunkowych, wydatki dotyczące ulgi na działalność badawczo-rozwojową ujmuje się poprzez bezpośredni wpis do KPIR w zakładce EWIDENCJE » KPIR » DODAJ WPIS w polu Koszty BR.Ulga na działalność badawczo-rozwojową w systemie a podsumowanie

W oknie dodania wpisu oprócz danych kontrahenta (lub oznaczenia opcji Brak kontrahenta), numeru dowodu i daty wpisu, należy uzupełnić pole Opis.

Ważne!
Czynni podatnicy VAT, którym przysługuje prawo do odliczenia podatku od towarów i usług z tytułu poniesienia kosztów na działalność B+R, wykazują je w kwotach netto.

Widok wydatków na działalność badawczo- rozwojową w KPiR

W celu wydrukowania KPiR należy przejść do zakładki EWIDENCJE » KPIR a następnie z górnego menu wybrać opcję DRUKUJ » DRUKUJ KPiR. Na wydruku KPiR w kolumnie 16, będą widoczne informacje wpisane w polu Opis oraz Koszty BR.

Koszty działalności badawczo-rozwojowej zakwalifikowane do ulgi będą również widoczne na wydruku podsumowania (opcja Drukuj podsumowanie w zakładce EWIDENCJE » KPIR).

Ulga na działalność badawczo-rozwojową w systemie a podsumowanie

Ważne!
Wartość kosztów na działalność badawczo-rozwojową zawarta w kolumnie 16 KPIR nie wpływa na wyliczenie zobowiązań podatkowych. Służy ewidencjonowaniu poniesionych kosztów kwalifikowanych, które będą uwzględnione w zeznaniu rocznym jako odliczenie od dochodu jako ulga na działalność badawczo-rozwojową.

Podsumowując, wszystkie wydatki które stanowią koszty podatkowe, należy księgować odrębnie za pomocą zakładki WYDATKI lub ujmując koszt ręcznym wpisem do KPIR w odpowiedniej kolumnie poprzez zakładkę EWIDENCJE » KPIR » DODAJ WPIS.

Więcej w temacie ulgi na działalność badawczo-rozwojową w KPIR w artykule: Wydatki na działalność badawczo-rozwojową.

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Dbamy o dostarczanie najwyższej jakości kompleksowego narzędzia do prowadzenia księgowości firmy. Przestrzegamy, aby wszystkie procesy, odbywające się w ramach modyfikacji systemu, przeprowadzane były zgodnie z polityką jakości ISO 9001.
Bartłomiej Lazarowicz Kierownik Działu Jakości Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Bartłomiej Lazarowicz