Ulga na złe długi po stronie sprzedawcy - jak wykazać w JPK_V7?

Z ulgi na złe długi zobowiązani są korzystać dłużnicy ale mogą skorzystać z niej również sprzedawcy odzyskując zapłacony podatek VAT. Jeżeli klient biura zdecyduje się na skorzystanie z ulgi należy wprowadzić ją ręcznie w rejestrze VAT na koncie klienta.

Jak zrobić zestawienie faktur sprzedaży które obejmuje ulga na złe długi?

Aby w szybki sposób przygotować dla klienta zestawienie nieopłaconych faktur w przypadku których minęło 90 dni od dnia terminu płatności na fakturze należy na koncie klienta przejść do zakładki: PRZYCHODY » WINDYKACJA » WIERZYTELNOŚCI, gdzie u dołu tabeli w pozycji STATUS należy wybrać opcję ULGA NA ZŁE DŁUGI.

ulga na złe długi

Dzięki temu w tabeli będą widoczne tylko faktury do których możliwe jest skorzystanie z ulgi.

Jak skorygować VAT w związku z ulgą na złe długi?

W celu dokonania w systemie wpisu dotyczącego korekty z tytułu ulgi na złe długi należy przejść do zakładki: EWIDENCJE » REJESTR VAT SPRZEDAŻY » DODAJ WPIS. W podzakładce ZAAWANSOWANE należy zaznaczyć opcję ULGA NA ZŁE DŁUGI W VAT.

ulga na złe długi

W podzakładce PODSTAWOWE INFORMACJE należy podać dane dłużnika i numer faktury, której dotyczy ulga na złe długi. W polu DATA KSIĘGOWANIA DO VAT należy wprowadzić 90. dzień od upływu terminu płatności za fakturę a w polu TERMIN PŁATNOŚCI należy wprowadzić termin upływu płatności z faktury sprzedaży. Następnie przy odpowiedniej stawce podatku należy wprowadzić kwotę korekty z tytułu ulgi poprzedzoną znakiem minus (ulga może dotyczyć całości wartości faktury lub jej części). Automatycznie zostanie obliczona kwota podatku VAT, która również zostanie wykazana ze znakiem minus. W polu RODZAJ należy zaznaczyć KOREKTA SPRZEDAŻY.

ulga na złe długi

Ulga na złe długi będzie automatycznie ujęta w pliku JPK_V7 co będzie wyglądało następująco:

ulga na złe długi

Jak naliczyć VAT po zapłacie przez dłużnica faktury objętej ulgą na złe długi?

Po uregulowaniu faktury przez dłużnika należy na koncie klienta przejść do zakładki: EWIDENCJE » REJESTR VAT SPRZEDAŻY » DODAJ WPIS. W podzakładce ZAAWANSOWANE należy zaznaczyć opcję ULGA NA ZŁE DŁUGI W VAT.

ulga na złe długi

W oknie, które się pojawi należy podać dane dłużnika i numer faktury, której dotyczy ulga na złe długi. W polu DATA KSIĘGOWANIA DO VAT i DATA ZAPŁATY należy wprowadzić dzień uregulowania faktury. Następnie przy odpowiedniej stawce podatku należy wprowadzić kwotę korekty z tytułu ulgi w wartości dodatniej (ulga może dotyczyć całości wartości faktury lub jej części w zależności od wysokości wpłaconych przez klienta środków). Automatycznie zostanie obliczona kwota podatku VAT. W polu RODZAJ należy zaznaczyć SPRZEDAŻ

ulga na złe długi

Ulga na złe długi będzie automatycznie ujęta w pliku JPK_V7 co będzie wyglądało następująco:

ulga na złe długi 

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Stale wspieramy naszych klientów poprzez indywidualne podejście do każdej sprawy. Do tej pory udzieliliśmy ponad 40 000 porad z zakresu księgowości, podatków, kadr i prawa gospodarczego. Dostarczamy niezbędną wiedzę, która bezpośrednio przekłada się na efektywne zarządzanie firmą.
Angelika Borowska Dyrektor Biura Obsługi Klienta Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Angelika Borowska