Zakończenie umowy o pracę pracownika w systemie

Zakończenie umowy o pracę może być rezultatem decyzji obu stron stosunku pracy (porozumienie stron), oraz gdy tylko jedna ze stron chce zakończenia (wypowiedzenie umowy, rozwiązanie umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia). Rozwiązanie umowy o pracę może być także skutkiem zdarzeń, które powodują ustanie stosunku pracy:

  • upływ czasu,
  • wykonanie określonej pracy,
  • wygaśnięcie umowy.

W systemie wFirma dla biur rachunkowych w bardzo przystępny i intuicyjny sposób przejdziesz przez proces zakończenia umowy o pracę. 

Zakończenie umowy o pracę w systemie

W celu zakończenia umowy o pracę należy przejść do zakładki KADRY » UMOWY, zaznaczyć umowę do zakończenia oraz wybrać z górnego paska opcję DODAJ » ZAKOŃCZ.

Zakończenie umowy o pracę - dodawanie zakończenia

Pojawi się okno dodawania zakończenia umowy o pracę, w którym należy wybrać właściwą podstawę rozwiązania umowy, która następnie jest wykazywana w świadectwie pracy. Kodeks Pracy przewiduje rozwiązanie umowy o pracę:

  • na mocy porozumienia stron,
  • za wypowiedzeniem,
  • bez wypowiedzenia,
  • z upływem czasu, na który była zawarta,
  • z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta.

Z reguły oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę powinno być przekazane w formie pisemnej. Gdy nie ma możliwości przekazania pisemnego wypowiedzenia osobiście, można je wysłać pocztą za potwierdzeniem odbioru. Należy pamiętać, że istnieją inne formy przekazania rozwiązania stosunku pracy takie jak: ustnie (przewiduje ją Kodeks cywilny) oraz e-mailem (będzie skuteczne, gdy zostanie opatrzone podpisem kwalifikowanym).

Zakończenie umowy o pracę - wybór podstawy prawnej

Drukowanie zakończenia

Po zapisaniu zmian pojawi się okno, w którym można wydrukować dokument rozwiązania umowy o pracę. W tym celu należy zaznaczyć zakończenie umowy i z górnego paska wybrać opcję DRUKUJ.

Zakończenie umowy o pracę - historia zmian umowy

Wydruk możliwy jest również z zakładki KADRY » UMOWY, gdzie wystarczy najechać na DRUKUJ i wybrać ZAKOŃCZENIE.

 Zakończenie umowy o pracę - drukowanie

Aby otworzyć wydruk w trybie edycji należy w oknie ustawień drukarki zaznaczyć opcję TRYB EDYCJI.

Zakończenie umowy o pracę edycja

Należy pamiętać, że zakończenie umowy o pracę wiąże się z:

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Dbamy o dostarczanie najwyższej jakości kompleksowego narzędzia do prowadzenia księgowości firmy. Przestrzegamy, aby wszystkie procesy, odbywające się w ramach modyfikacji systemu, przeprowadzane były zgodnie z polityką jakości ISO 9001.
Bartłomiej Lazarowicz Kierownik Działu Jakości Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Bartłomiej Lazarowicz