Publikacja wypłat na Panelu ePracownik

Publikacja wypłat na Panelu ePracownik polega na udostępnieniu danym pracownikom wygenerowanych indywidualnych list płac oraz wystawionych rachunków. Wypłaty w Panelu Pracownika pojawią się dopiero po dokonaniu publikacji ówcześnie stworzonych dokumentów rozliczeniowych. Publikacja wypłat w systemie wFirma dla biur rachunkowych to bardzo przydatne narzędzie minimalizujące ilość zapytań do działów kadrowo-płacowych. 

Publikacja wypłat na Panelu ePracownik

Chcąc dokonać wypłat wynagrodzeń osobom zatrudnionym, trzeba w pierwszej kolejności wygenerować listy płac bądź wystawić rachunki do umów, które są podstawą do dokonania rozliczeń.

Generowanie list płac w systemie wFirma dla biur rachunkowych odbywa się z poziomu KADRY » LISTY PŁAC » ZBIORCZE » DODAJ.

Publikacja wypłat - listy płac

Po stworzeniu dokumentacji płacowej, system umożliwia jej udostępnianie sposób zindywidualizowany, każdemu pracownikowi z osobna, ale w sposób zautomatyzowany. Publikacja wypłat jest realizowana z poziomu KADRY » LISTY PŁAC » ZBIORCZE. Należy zaznaczyć wygenerowany dokument a następnie kliknąć opcję OPUBLIKUJ » OPUBLIKUJ KLIENTOWI i W PANELU ePRACOWNIK.

Publikacja wypłat - akcja opublikowane

W przypadku publikowania zbiorowej listy płac system automatycznie dokona podziału dokumentu na indywidualne wypłaty i przypisze je do odpowiednich pracowników na panelu ePracownik. W systemie lista płac nie ulega zmianie.

 Publikacja wypłat - proces

Opublikowane dokumenty płacowe zostają udostępnione klientom na ich kontach oraz ich pracownikom na Panelach ePracownik.

Po udostępnieniu list płac, przy danym dokumencie powinien pojawić się symbol niebieskiego oka - jest on potwierdzeniem dokonania poprawnej publikacji. Zmiana koloru oka z niebieskiego na zielony oznacza, że dany dokument został już wyświetlony przez pracownika w Panelu ePracownik.

Publikacja wypłat - panel pracownika

Publikacja rachunku do umowy cywilnoprawnej

W przypadku udostępniania rachunków do umów cywilnoprawnych należy postąpić analogicznie do wyżej opisanych kroków postępowania. 

Po wygenerowaniu rachunku do umowy, w zakładce KADRY » RACHUNKI » DODAJ RACHUNEK, należy opublikować go poprzez zaznaczenie dokumentu i kliknięcie OPUBLIKUJ » OPUBLIKUJ KLIENTOWI I W PANELU EPRACOWNIK.

Publikacja wypłat - rachunki

Cofnięcie publikacji

System wFirma dla biur rachunkowych daje możliwość cofnięcia dokonanej publikacji. W celu wycofania udostępnienia, należy zaznaczyć wcześniej opublikowany dokument, a w następnym kroku wybrać opcję OPUBLIKUJ » COFNIJ PUBLIKACJĘ.

Publikacja wypłat - cofnięcie publikacji

Publikacja list płac w systemie wFirma dla biur rachunkowych znacznie ułatwia i wspiera procesy rozliczeniowe w biurze rachunkowym. To niezwykła wygoda i gwarancja przyśpieszenia wielu działań w każdej firmie.

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Stale wspieramy naszych klientów poprzez indywidualne podejście do każdej sprawy. Do tej pory udzieliliśmy ponad 40 000 porad z zakresu księgowości, podatków, kadr i prawa gospodarczego. Dostarczamy niezbędną wiedzę, która bezpośrednio przekłada się na efektywne zarządzanie firmą.
Angelika Borowska Dyrektor Biura Obsługi Klienta Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Angelika Borowska